Domov  >  Domov Javni poziv LAS / Aktualni projekti
Domov
LAS loškega pogorja 2014 - 2020
Strategija lokalnega razvoja
Včlanitev v LAS
Člani LAS
Organi LAS
Javni pozivi LAS
LAS loškega pogorja 2007-2013
Razvojna strategija LAS
Javni poziv LAS
Projekti LAS
LEADER
Najboljše prakse Leader+
Leader+ Magazine
Zelišča
Moj eko vrt
Bogastvo babičine skrinje

Ta spletna stran je nastala s finančno pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, sredstev proračuna Republike Slovenije ter Občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino spletnih strani je odgovorna LAS loškega pogorja.

        

Dobrodošli na spletnih straneh Lokalne akcijske skupine loškega pogorja

Spletna stran je namenjena vsem, ki se zavedajo, da je škofjeloško območje bogata zakladnica dediščine, znanja in naravnih lepot. Namenjena je seznanjanju vseh prebivalcev o ciljih sprejete Strategije lokalnega razvoja in aktivnostih pri njenem uresničevanju.

Lokalna akcijska skupina loškega pogorja je ena izmed številnih lokalnih akcijskih skupin namenjenih ohranitvi in nadgradnji lokalnih potencialov v Sloveniji in Evropski uniji, ki deluje po pristopu Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Zato vemo, da pri naših prizadevanjih nismo osamljeni. Verjamemo, da je na našem območju veliko ljudi, društev, institucij in podjetij, ki razmišljajo podobno.

Vabimo vas, da vsebine objavljene na tej strani spremljate in se nam pridiružite pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Kontakt: LAS loškega pogorja, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, info@las-pogorje.si, 04 / 51 20 131.

Javni poziv LAS:

3. javni poziv LAS za izbor operacij v programskem obdobju 2014 - 2020 bo objavljen predvidoma konec januarja 2017.

Aktualni projekti:

 

USPOSABLJANJE: "Priprava projekta za javni poziv LAS"


Zloženka "Izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja"


Strategije lokalnega razvoja za LAS loškega pogorja za obdobje 2014 - 2020


INFORMATIVNO - PROMOCIJSKA PUBLIKACIJA Projekti LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2007-2013