Domov  >  LAS loškega pogorja 2007-2013  >  Projekti LAS  >  Izvedeni Javni poziv LAS / Aktualni projekti
Domov
LAS loškega pogorja 2014 - 2020
Strategija lokalnega razvoja
Včlanitev v LAS
Člani LAS
Organi LAS
Javni pozivi LAS
LAS loškega pogorja 2007-2013
Območje delovanja LAS
Člani LAS
Organi LAS
Administrativni in finančni vodja LAS
Osebna izkaznica LAS
Razvojna strategija LAS
Javni poziv LAS
Projekti LAS
Aktualni
Projekti v potrjevanju
Izvedeni
LEADER
Najboljše prakse Leader+
Leader+ Magazine
Zelišča
Moj eko vrt
Bogastvo babičine skrinje

Spletno stran sofinancirajo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Za vsebino spletne strani je odgovorna LAS loškega pogorja.

        

Izvedeni projekti LAS loškega pogorja:

- BOGASTVO BABIČINE SKRINJE

- MOJ EKO VRT

- V ZGODBE ODETE POTI

- OKUSI LOŠKEGA PODEŽELJA

- OŽIVELA KULTURA

- MREŽA KOTIČKOV

- OČISTIMO VODO

- DUŠA TEMATSKIH POTI

- MKČN

- OSVEŠČANJE MLADIH

- OD UST DO UST

- ŽIVAHNA DOŽIVETJA ŠKOFJELOŠKEGA PODEŽELJA

- PREPREČIMO OSAMLJENOST

- UJEMIMO SONCE

- GREMO NA IGRIŠČE

- KO VEM, KAJ JEM

- OŽIVIMO UPORABO TRADICIONALNIH ZNANJ IN PRODUKTOV NA ŠKOFJELOŠKEM

- SONCE IN SENCE


BOGASTVO BABIČINE SKRINJE
(Raziskati, dokumentirati in širši javnosti predstaviti oblačilno dediščino ter z njo povezana rokodelska znanja iz sredine 19. stoletja na Škofjeloškem)

NOSILEC PROJEKTA

 • LAS loškega pogorja

PARTNER 

 • Turistično društvo Žirovski Vrh
 • Folklorna skupina Škofja Loka
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., PE Turizem Škofja Loka (Center DUO)

LOKACIJA PROJEKTA 

 • Občina Gorenja vas-Poljane
 • Občina Škofja Loka
 • Občina Železniki
 • Občina Žiri

% SOFINANCIRANJA PROJEKTA IZ LEADER SREDSTEV

85,00 % upravičenih stroškov projekta

SOFINANCIRANJE IZ SREDSTEV LEADER

 52.000,00 EUR

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

1.11.2012 – 10.12.2014

VSEBINA PROJEKTA 

Faza 1:

A. KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA
- sestanki projektne skupine, spremljanje projekta, poročanje ipd.
B. PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O PROJEKTU
- predstavitev projekta preko tiskanih medijev (Podblegaške novice, Žirovske stopinje, Ratitovška obzorja, Loški glas/Loški utrip), radia, spletnih strani
C. SPLOŠNI STROŠKI – 0
D. PROJEKTNE AKTIVNOSTI
1. Raziskava oblačilne dediščine
iz sredine 19. stoletja na Škofjeloškem
- izvedba posveta na temo oblačilne dediščine iz sredine 19. stoletja na Škofjeloškem
- zbiranje in pregled arhivskega gradiva (literatura, fotografije ipd.)
2. Priprava in izvedba razvojnih delavnic za širšo javnost kjer se bo učilo obrtniških znanj, ki so se uporabljala v sredini 19. stoletja pri izdelavni oblačil (klekljanje, štrikanje, vezenje, polstenje ter česanje in predenje volne)
- nabava rekvizitov za izvedbo delavnic (greben za česanje volne, kolovrat)
- organizacija in izvedba delavnic
3. Izdelava kostumov v mojstrskih delavnicah, ki bodo temeljili na raziskavi oblačilne dediščine iz sredine 19. stoletja na Škofjeloškem
- izdelava kostumov (obleke, predpasniki, peče, rute, klobuki, čevlji ipd.)
- dokumentiranje postopkov nastajanja kostumov skozi fotografijo

Faza 2:

A. KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA
- sestanki projektne skupine, spremljanje projekta, poročanje ipd.
B. PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O PROJEKTU
1. Izvedba zaključne predstavitve projekta
- organizacija in izvedba javne predstavitve priročnika in razstave izbranih kostumov
2. Promocija projekta
- promocija projekta preko tiskanih medijev (Podblegaške novice, Žirovske stopinje, Ratitovška obzorja, Loški glas/Loški utrip), radia (Radio Sora,..), spletnih strani
C. SPLOŠNI STROŠKI – 0
D. PROJEKTNE AKTIVNOSTI
1. Predstavitev oblikovanih kostumov v obliki igranih animacij širši javnosti na enem od obstoječih dogodkov
- priprava vsebine predstavitve (izdelava dramskega teksta oz. scenarija dogodka, izbira primernih plesov, urjenje skupin za prikazovanje predstavitev ipd.)
- promocija predstavitve preko tiskanih medijev (Podblegaške novice, Loški utrip/Loški glas ipd.), radia (Radio Sora,….) in spletnih strani
- izvedba predstavitve
2. Izdelava priročnika o kulturi oblačilne dediščine v sredini 19. stoletja na Škofjeloškem
- priprava vsebine in fotografij na podlagi izsledkov iz arhivskega gradiva ter dokumentiranja postopkov izdelave kostumov
- oblikovanje in tisk priročnika (naklada najmanj 200 kom)


CILJI PROJEKTA 

 • Raziskati, ohraniti ter širši javnosti predstaviti oblačilno dediščino ter z njo povezana rokodelska znanja iz sredine 19. stoletja na Škofjeloškem.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • ugotovljeno in dokumentirano stanje ter postopki izdelave oblačil iz sredine 19. stoletja na Škofjeloškem
 • preko razvojnih delavnic širši javnosti posredovanja znanja potrebna za izdelavo oblačil iz sredine 19. stoletja na Škofjeloškem
 • društva opremljena s primernimi kostumi s katerimi se bodo predstavljala na različnih prireditvah ter tako verodostojneje prikazovala šege in navade na Škofjeloškem iz sredini 19. stoletja
 • prvo načrtno povezovanje Rokodelskega centra DUO z akterji, ki v lokalnem okolju skrbijo za ohranjanje kulturne dediščine na Škofjeloškem podeželju

KONTAKTNE INFORMACIJE 

 • LAS loškega pogorja, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, Tatjana Bogataj, T/F: 04/ 51 20 131, E: info@las-pogorje.si
 • Turistično društvo Žirovski Vrh, Žirovski Vrh Sv. Urbana 22, 4224 Gorenja vas, Lucija Kavčič, T: 04/51 80 050; 031 693 731; E: lucija.kavcic81@gmail.com
 • Folklorna skupina Škofja Loka, Reteče 49, 4220 Škofja Loka, Marko Krajnik; T: 041/ 774 550, F: 04/ 51 33 404; E: marko.krajnik@siol. net
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., PE Turizem Škofja Loka (Rokodelski center DUO), Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka; Katarina Žbogar; T: 04/ 51 12 460; F: 04/ 517 06 05, E: katka.zbogar@skofja-loka.com


MOJ EKO VRT
(Pridelovanje ekološke hrane na njivah in vrtovih)

Aktualno na projektu...

NOSILEC PROJEKTA

 • LAS loškega pogorja

PARTNER 

 • Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka
 • KGZS Zavod Kranj, Enota Škofja Loka
 • Občina Gorenja vas –Poljane
 • Občina Škofja Loka
 • Občina Železniki
 • Občina Žiri

LOKACIJA PROJEKTA 

 • Občina Gorenja vas-Poljane
 • Občina Škofja Loka
 • Občina Železniki
 • Občina Žiri

% SOFINANCIRANJA PROJEKTA IZ LEADER SREDSTEV

85,00 % upravičenih stroškov projekta

SOFINANCIRANJE IZ SREDSTEV LEADER

 69.995,92 EUR

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

18.4.2012 – 29.6.2014

VSEBINA PROJEKTA 

Faza 1:
A. KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA
Sestanki projektne skupine, spremljanje projekta, poročanje.

B. PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O PROJEKTU
Predstavitev projekta preko tiskanih medijev (Podblegaške novice, Žirovske stopinje, Ratitovška obzorja, Loški glas/Loški utrip, KGZ novice – 4 objave), radia, spletnih strani, mailing liste.

C. PROJEKTNE AKTIVNOSTI
1. Osveščanje in uvodna izobraževanja s področja ekološke pridelave hrane
1.1. Sklop izobraževanj s področja ekološke pridelave zelenjave na vrtu
1.2. Sklop izobraževanj s področja ekološke pridelave sadja v sadovnjaku
1.3. Ogledi primerov dobrih praks samooskrbnih ekoloških vrtov
1.4. Izvedba strokovnih radijskih oddaj s področja ekološke pridelave sadja in zelenjave na vrtu oz. v sadovnjaku

2. Priprava pogojev za trženje lokalnih ekoloških pridelkov
2.1. Posredna prodaja ekološkega sadja in zelenjave v kotičkih za produkte višje kakovosti - vzpostavitev sistema
2.1.1. Nabor prvih interesentov za prodajo ekološkega sadja in zelenjave v kotičkih (predstavitev namenov Zadruge kmetom, spodbujanje obstoječih eko kmetov k zasaditvi viškov in prodaji preko kotička, dogovori s kmeti glede plana pridelave (asortiman, količine) ipd.)
2.1.2. Oblikovanje tipske ponudbe ekološkega sadja in zelenjave za trg (tipske eko gajbice)
2.1.3. Vzpostavitev načina trženja ekološkega sadja in zelenjave ter promocija ekološke ponudbe:
• Priprava tipske pogodbe s kmeti dobavitelji ekološkega sadja in zelenjave
• Oblikovanje in izdelava embalaže (distribucijske in razstavne gajbice različnih dimenzij)
• Zagon distribucije ekološkega sadja in zelenjave preko kotičkov
• Oglaševanje o možnosti nakupa eko gajbic sadja in zelenjave v kotičkih preko lokalnih medijev (Radio Sora; Loški utrip/Loški glas, Podblegaške novice, Ratitovška obzorja, Žirovske stopinje – 9 objav); plakatov; jumbo plakatov; letakov; promocijskih vrečk.
2.2. Direktna prodaja ekološko pridelane hrane
2.2.1. Izobraževanje obstoječih in potencialnih ekoloških kmetov na temo direktne prodaje ekološko pridelane hrane

3. Osveščanje obstoječih in potencialnih potrošnikov glede ekološko pridelane hrane
3.1. Osveščanje odraslih kot obstoječih potrošnikov
3.1.1. Predavanja z namenom osveščanja potrošnikov na področju ekološko pridelane hrane (pomen, označevanje)
3.1.2. Javni pogovor/diskusija s strokovnjakom na temo ekološko pridelane hrane
3.1.3. Članki v lokalnih časopisih s predstavitvijo veljavnih oznak za ekološko pridelano hrano (Podblegaške novice, Žirovske stopinje, Ratitovška obzorja, Loški glas/Loški utrip – 4 objave)
3.2. Osveščanje otrok kot bodočih potrošnikov
3.2.1. Ogledi bližnjih ekoloških kmetij.

Faza 2:

A. KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA
Sestanki projektne skupine, spremljanje projekta, poročanje.

B. PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O PROJEKTU
Predstavitve zaključka projekta preko tiskanih medijih (Podblegaške novice, Žirovske stopinje, Ratitovška obzorja, Loški glas/Utrip, KGZ novice – 5 objav), radia in spletnih strani.

C. PROJEKTNE AKTIVNOSTI
1. Nadgradnja izobraževanj s področja ekološke pridelave hrane
1.1. Prenos znanja med ljudmi (srečanja interesne skupine pridelovalcev z namenom izmenjave znanja in izkušenj, skupnega načrtovanja, druženja, prenosa ideje samooskrbnega eko vrtičkarstva, izdelave pripravkov, izmenjave sadilnega materiala ipd.)
1.2. Sklop izobraževanj s področja ekološke pridelave sadja in zelenjave na vrtu oz. v sadovnjaku
1.3. Izvedba strokovnih radijskih oddaj s področja ekološke pridelave sadja in zelenjave na vrtu oz. v sadovnjaku
1.4. Ogledi primerov dobrih praks samooskrbnih ekoloških vrtov

2. Spodbujanje, ozaveščanje in izobraževanje potencialnih proizvajalcev na področju pridelave ekološke hrane na kmetiji
2.1. Sklop izobraževanj s področja ekološke pridelave hrane na kmetiji za potencialne tržne proizvajalce ekološke hrane
2.2. Postavitev interesne skupine tržnih proizvajalcev z namenom spodbujanja in načrtovanja ekološke pridelave hrane
2.3. Ogledi primerov dobrih praks obstoječih ekoloških kmetij

3. Pomoč obstoječim ekološkim kmetijam pri trženju
3.1. Posredna prodaja ekološkega sadja in zelenjave v kotičku za produkte višje kakovosti - pilotna izvedba
3.1.1. Vključevanje novih ponudnikov ekološkega sadja in zelenjave v kotičke (predstavitev pogojev prodaje v kotičku, podpis pogodb ipd.).
3.1.2. Promocija prodaje eko gajbic v kotičkih (oglaševanje o možnosti nakupa eko gajbic preko lokalnih medijev (Radio Sora; Loški utrip/Loški glas, Podblegaške novice, Ratitovška obzorja, Žirovske stopinje – 9 objav), radia, plakatov, jumbo plakat; letakov).
3.2. Predstavitev ekoloških kmetij iz lokalnega okolja v zloženki (naklada 2.000)

4. Spodbujanje obstoječih in potencialnih potrošnikov k uporabi ekološko pridelane hrane
4.1. Predavanja z namenom osveščanja staršev predšolskih in šolskih otrok o pomenu uživanja ekološko pridelane hrane za otroke – 4 predavanja
4.2. Predavanje z namenom osveščanja predstavnikov javnih ustanov glede postopkov naročanja ekološko pridelane hrane

CILJI PROJEKTA 

 • Spodbuditi lokalne pridelovalce hrane (vrtičkarje in kmete) k pridelavi sadja in zelenjave na ekološki način ter jim hkrati dati potrebna znanja s tega področja.
 • Povečati ozaveščenost obstoječih in bodočih potrošnikov, da si bodo želeli in znali na trgu izbrati ekološko hrano.
 • Osveščenemu potrošniku ponuditi ekološke pridelke.

PRIČAKOVANI REZULTATI 

 • Vrtičkarji in kmetje, ki pridelujejo hrano za potrebe lastnega gospodinjstva bodo bolje ozaveščeni, imeli bodo znanje in tako bodo postopoma začeli pri pridelave zelenjave in sadja za potrebe lastnega gospodinjstva uporabljati ekološke metode pridelave.
 • Na prodajnih mestih KGZ z.o.o. Škofja Loka namenjenih prodaji produktov višje kakovosti bo možno kupiti ekološko sadje in zelenjavo iz lokalnih kmetij.
 • Potrošniki (in otroci kot bodoči potrošniki) bodo bolje ozaveščeni o razliki med ekološko in konvencionalno hrano in tako bodo na trgu želeli in lažje znali prepoznati ekološko hrano.
 • Nekateri kmetje, ki se bodo vključevali v projekt bodo del pridelave sadja in zelenjave že preusmerili v pridelavo sadja in zelenjave po ekoloških metodah.

KONTAKTNE INFORMACIJE

 • LAS loškega pogorja, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, Tatjana Bogataj, telefon: 04 51 20 131, faks: 04 51 20 131, e-pošta: info@las-pogorje.si
 • Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja Loka, Vanja Frlic, telefon: 04 51 30 324, faks: 04 51 30 303, e-pošta: vanja@kgz-skloka.si
 • KGZ Kranj, Enota za kmetijsko svetovanje Škofja Loka, Studenec 5, 4220 Škofja Loka, Majda Luznar, telefon 04/51 12 702, e-pošta: majda.luznar@kr.kgzs.si
 • Občina Gorenja vas –Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, Nataša Kopač, telefon: 04 51 83 100, faks: 04 51 83 101, e-pošta: info@obcina-gvp.si
 • Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, Irena Studen, telefon: 04 51 12 313, faks: 04 51 12 318, e-pošta: obcina@skofjaloka.si
 • Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, Valerija Štibelj, telefon: 04 50 00 000, faks: 04 50 00 020, e-pošta: uprava@obcina.zelezniki.siObčina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, Olga Vončina, telefon: 04 50 50 700, faks: 04 51 05 444, e-pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si


V ZGODBE ODETE POTI
(Tematske poti na Škofjeloškem)

NOSILEC PROJEKTA

 • Razvojna agencija Sora, PE Turizem Škofja Loka

PARTNER 

 • Ljudska univerza Škofja Loka
 • Turistično društvo Škofja Loka
 • Turistično društvo Sorica
 • Kulturno in turistično društvo Zali Log
 • Društvo za razvoj podeželja Resje
 • Turistično društvo Sovodenj
 • Turistično društvo Žiri
 • Kulturno in turistično društvo Vigenjc

LOKACIJA PROJEKTA 

 • Občina Gorenja vas-Poljane
 • Občina Škofja Loka
 • Občina Železniki
 • Občina Žiri

% SOFINANCIRANJA PROJEKTA IZ LEADER SREDSTEV

85,00 % upravičenih stroškov projekta

SOFINANCIRANJE IZ SREDSTEV LEADER

 61.095,73 EUR

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

18.4.2012 – 6.12.2013

VSEBINA PROJEKTA 

Faza 1:
A. Vodenje in koordinacija projekta
Spremljanje projekta, koordinacija aktivnosti projektne skupine, sestanki projektne skupine, priprava poročil.

B. Promocija in obveščanje javnosti o projektu
Preko lokalnega radia, tiskanih medijev (Loški Utrip – 1 objava) in spletnih strani.

C. Projektne aktivnosti
1. Oblikovanje vsebinske nadgradnje tematske poti– pripravili bomo zaokroženo tematsko vsebino Poti v Puštal, na podlagi katere bodo nato oblikovani nadaljnji produkti projekta. Aktivnost zajema naslednje sklope:
1.1. Priprava vsebine poti, oblikovanje besedil za predstavitev teme poti na tablah, spletnih straneh, zloženki, izbor fotografij
1.2. Oblikovanje vsebine dogodka na poti – voden ogled z animacijami, ki bo vključen v okvir že obstoječe prireditve Historial
1.3. Priprava vsebinskih sklopov za izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov
1.4. Oblikovanje vsebine turističnih paketov – izletov in doživetij za dve ciljni skupini (1 paket za odrasle, 1 paket za otroke)

2. Predstavitev vsebine poti in označevanje tematske poti - poskrbeli bomo za predstavitev tematske poti Pot v Puštal za individualne obiskovalce. Aktivnost zajema naslednje sklope:
2.1. Predstavitev vsebine poti na razlagalnih in informacijskih tablah ob poti, s čimer ponudimo obiskovalcu poti direktno doživetje in spoznavanje določene vsebine in s tem dediščine lokalnega okolja direktno na poti
2.2. Predstavitev vsebine poti na dvojezičnih zloženkah, ki bodo obiskovalcu v dodatno pomoč za dobro orientacijo na poti, hkrati pa bodo tudi promovirale tematsko pot
2.3. Označevanje poti z markacijami in smerokazi

3. Promocija tematske poti kot nadgrajenega turističnega produkta –poskrbeli bomo za prepoznavnost nadgrajenega turističnega produkta Pot v Puštal v lokalnem in širšem okolju. Aktivnost zajema naslednje sklope:
3.1. Promocija tematske poti kot nadgrajenega turističnega produkta: predstavitev na spletnih straneh (Turizem Škofja Loka, Slovenian Alps, STO, TD Škofja Loka)
3.2. Promocija dogodka ob poti: promocija na lokalnem radiu, na spletnih straneh (Turizem Škofja Loka, Slovenian Alps, STO, TD Škofja Loka) in po mejling listi
3.3. Pilotna izvedba dogodka: voden ogled z animacijami

4. Ureditev skrbništva tematske poti –poskrbeli bomo, da bo Pot v Puštal tudi po končanem projektu oskrbovana in vzdrževana ter s tem zagotovili trajnost v projektu pripravljenega turističnega produkta. V skrbniški pogodbi bosta medsebojna razmerja in obveznosti uskladila Turizem Škofja Loka in TD Škofja Loka. Aktivnost zajema naslednje sklope:
4.1. Priprava in uskladitev pogodbe
4.2. Podpis pogodbe

Faza 2:
A. Vodenje in koordinacija projekta
Spremljanje projekta, koordinacija aktivnosti projektne skupine, sestanki projektne skupine, priprava poročil.

B. Promocija in obveščanje javnosti o projektu
Preko lokalnega radia, tiskanih medijev (Loški Utrip, Podblegaške novice, Ratitovška obzorja – 3 objave) in spletnih strani.

C. Projektne aktivnosti
1. Oblikovanje vsebinske nadgradnje tematskih poti - pripravili bomo zaokroženo tematsko vsebino, na podlagi katere bodo nato oblikovane nadaljnji produkti projekta. Aktivnost zajema naslednje sklope:
1.1. Priprava široke vsebine poti, oblikovana besedila za predstavitev teme poti na tablah, spletnih straneh, zloženki, izbor fotografij (za poti: Pot v Crngrob, Pot ob Rapalski meji – dva odseka, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo)
1.2. Oblikovanje vsebine dogodkov na poteh (za poti: Pot v Crngrob – vključitev vodenega ogleda z animacijami v že obstoječi dogodek, Pot ob Rapalski meji – nadgradnja že obstoječih dveh dogodkov, Pot poljanskih dobrot – zasnova novega dogodka, Pot po Sorici – vključitev vodenega ogleda poti z animacijami v že obstoječe dogodke)
1.3. Priprava vsebinskih sklopov za izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov (za poti: Pot v Crngrob, Pot ob Rapalski meji, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo in Fužinarsko-kovaška pot).
1.4. Oblikovanje vsebine turističnih paketov – izletov in doživetij za različne ciljne skupine (za poti: Pot v Crngrob – 1 paket odrasli, 1 paket otroci; Pot ob Rapalski meji – 1 paket z variacijami za odrasle, 2 paketa za otroke; Pot poljanskih dobrot – 1 paket z variacijami za odrasle, 1 paket z variacijami za otroke; Pot po Sorici – 1 paket za odrasle, 1 paket za otroke; Pot v Sušo – 1 paket za odrasle (romarji); Fužinarsko-kovaška pot – 1 paket za otroke).

2. Izobraževanje za lokalne turistične vodnike in skrbnike poti (za poti: Pot v Puštal, Pot v Crngrob, Pot ob Rapalski meji, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo, Fužinarsko-kovaška pot, Pot v Zalo, Čebelarska pot)
2.1. Priprava in izvedba inovativno posodobljenega programa za izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov s poudarkom na interpretativnem vodenju in vodenju po tematskih poteh
2.2. Priprava in izvedba delavnice za skrbnike poti z namenom usposabljanja skrbnikov poti

3. Predstavitev vsebine poti in označevanje tematskih poti: poskrbeli bomo za predstavitev tematske poti za individualne obiskovalce. Aktivnost zajema naslednje sklope:
3.1. Predstavitev vsebine poti na razlagalnih in informacijskih tablah ob poti, s čimer ponudimo obiskovalcu poti direktno doživetje in spoznavanje določene vsebine in s tem dediščine lokalnega okolja direktno na poti (za poti: Pot v Crngrob, Pot ob Rapalski meji – dva odseka, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo)
3.2. Predstavitev vsebine poti na dvojezičnih zloženkah, ki bodo obiskovalcu v dodatno pomoč za dobro orientacijo na poti, hkrati pa bodo tudi promovirale tematske poti (za poti: Pot v Crngrob, Pot ob Rapalski meji – dva odseka, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo)
3.3. Označevanje poti z markacijami in smerokazi (za poti: Pot v Crngrob, Pot ob Rapalski meji – dva odseka, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo)

4. Promocija tematskih poti kot nadgrajenih turističnih produktov - poskrbeli bomo za prepoznavnost nadgrajenega turističnega produkta v lokalnem in širšem okolju. Aktivnost zajema naslednje sklope:
4.1. Predstavitev na spletnih straneh (Turizem Škofja Loka, Slovenian Alps, STO) in v tiskanih medijih (lokalni medij Loški utrip, 5 objav; specializiran izletniški časopis 1 objava) (za poti: Pot v Puštal, Pot v Crngrob, Pot ob Rapalski meji, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo, Fužinarsko-kovaška pot, Pot v Zalo, Čebelarska pot)
4.2. Promocija na vsaj dveh sejmih v Sloveniji (za poti: Pot v Puštal, Pot v Crngrob, Pot ob Rapalski meji, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo, Fužinarsko-kovaška pot, Pot v Zalo, Čebelarska pot)
4.3. Promocija na vsaj dveh lokalnih prireditvah (za poti: Pot v Puštal, Pot v Crngrob, Pot ob Rapalski meji, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo, Fužinarsko-kovaška pot, Pot v Zalo, Čebelarska pot)
4.4. Predstavitev tematskih poti na QR kodi Škofjeloškega območja (za poti: Pot v Puštal, Pot v Crngrob, Pot ob Rapalski meji, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo, Fužinarsko-kovaška pot, Pot v Zalo, Čebelarska pot)
4.5. Promocija dogodkov ob poteh (za poti: Pot v Puštal, Pot v Crngrob, Pot ob Rapalski meji, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo, Oglarsko pot Sv. Mohorja in Pot v Martinj vrh):
- promocije na velikih plakatih poleg Turizma Škofja Loka
- radijske objave na lokalnem radiu
- promocija na spletnih straneh
4.6. Promocija turističnih paketov (za poti: Pot v Puštal, Pot v Crngrob, Pot ob Rapalski meji, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo)
- pisnih in elektronskih vabil ciljnim skupinam (društvom, ustanovam, šolam po Sloveniji
- predstavitev turističnih paketov za otroke na šolah v Škofjeloškem območju – vsaj 6 predstavitev
4.7. Pilotna izvedba turističnega programa ali dogodka ob poti (za poti: Pot v Crngrob (turistični program), Pot ob Rapalski meji (dva dogodka), Pot poljanskih dobrot (dogodek), Pot po Sorici (turistični program), Pot v Sušo (turistični program).

5. Trženje – preko te aktivnosti bomo pripravili inovativen model trženja za trženje tematskih poti. Oblikovali bomo vzorčni model trženja in komuniciranja s strankami in pripravili vzorčne pogodbe sodelovanja za ureditev razmerji med sodelujočimi strankami v procesu trženja (ponudniki, društva, mentorji, vodniki).

6. Ureditev skrbništva tematskih poti –poskrbeli bomo, da bodo obogatene tematske poti v prostoru trajne in predstavljene kot celovit turističen produkt tudi po zaključku projekta (za poti: Pot v Crngrob, Rapalska meja – dva odseka, Pot poljanskih dobrot, Pot po Sorici, Pot v Sušo).
6.1. Priprava in uskladitev pogodb
6.2. Podpis pogodb

CILJI PROJEKTA 

 • V sodelovanju z lokalnim prebivalstvom nadgraditi tematske poti na ravni vsebine, podajanja vsebine in dogajanja na poteh in tako obogatene turistične produkte aktivno vključiti v turistično ponudbo Škofjeloškega območja.

PRIČAKOVANI REZULTATI 

 • Obogatena tur. ponudba na območju Puštala, Crngroba, Poljanska doline, Zalega Loga, Sorice, Sovodnja in Žirov, ki bo prispevala k večjemu številu obiskovalcev. 
 • Usposobljeni novi lokalni turistični vodniki, specializirani za vodenje po tematskih poteh.
 • Vzpostavljeno novo načrtno trženje tematskih poti.

KONTAKTNE INFORMACIJE

 • Razvojna agencija Sora d.o.o., PE Turizem Škofja Loka, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, Marija Demšar, telefon: 04 517 06 00, faks: 04 517 06 05, e-pošta: marija.demsar@skofja-loka.com
 • Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka, Tanja Avman, telefon: 04 506 13 80, faks: 04 512 08 88, e-pošta: tanja.avman@guest.arnes.si
 • Turistično društvo Škofja Loka, Mestni trg 7, 4220 Škofja Loka, Marko Pleško, Telefon: 04 512 02 68, E pošta: td-skofja.loka@siol.net
 • Turistično društvo Sorica, Spodnja Sorica 16, 4228 Železniki, Marjan Peternelj, telefon: 051 221 554, e-pošta: peternelj1@gmail.com
 • Kulturno in turistično društvo Zali Log, Zali Log 12a, 4228 Železniki, Klavdija Škulj, telefon: 031 856 968, faks: 04 514 67 17, e-pošta: klavdija.skulj@gmail.com, ktd.zalilog@gmail.com
 • Društvo za razvoj podeželja Resje, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, Kristina Miklavčič, telefon: 041 499 241, e-pošta: kristina.miklavcic@ra-sora.si, stanonikm@siol.net
 • Turistično društvo Sovodenj, Sovodenj 23, 4225 Sovodenj, Viktor Likar, telefon: 041 352 427, e-pošta: viktor.likar@gmail.com, dominik.slabe@gmail.com
 • Turistično društvo Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, Rok Klemenčič, telefon: 031 532 798, e-pošta: rok.z.klemencic@gmail.com
 • Kulturno in turistično društvo Vigenjc, Dašnica 49, 4228 Železniki, Anže Pegam, telefon: 041 482 085, e-pošta: anze.pegam@gmail.com, mag. Špela Bertoncelj, telefon: 031 647 604, e-pošta: spela1.bertoncelj@gmail.com
 • LAS loškega pogorja, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, Tatjana Bogataj, telefon: 04 51 20 131, faks: 04 51 20 131, e-pošta: info@las-pogorje.si


OKUSI LOŠKEGA PODEŽELJA
(Vključevanje kakovostnih pridelkov in izdelkov loškega podeželja v dodatno kulinarično ponudbo škofjeloškega območja)

NOSILEC PROJEKTA

 • Razvojna agencija Sora d.o.o.

PARTNER 

 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka
 • Društvo za razvoj podeželja Resje
 • Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka

LOKACIJA PROJEKTA 

 • Občina Gorenja vas-Poljane
 • Občina Škofja Loka
 • Občina Železniki
 • Občina Žiri

% SOFINANCIRANJA PROJEKTA IZ LEADER SREDSTEV

85,00 % upravičenih stroškov projekta

SOFINANCIRANJE IZ SREDSTEV LEADER

 68.580,05 EUR

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

1.9.2012 – 16.12.2013

VSEBINA PROJEKTA 

Faza 1:

I. VODENJE IN KOORDINACIJA: priprava pogodb, organizacija sestankov projektnih partnerjev, spremljanje izvajanja projektnih aktivnosti, doseganja rezultatov in porabe financ, poročanje.

II. ANIMACIJA IN MOTIVACIJA CILJNIH SKUPIN
1. Sklop animacijsko – motivacijskih izobraževalnih delavnic:
1.1. Za nove in obstoječe ponudnike lokalnih živil ter gostinske ponudnike z namenom predstavitve projekta
1.2. Za animacijo novih pri/predelovalcev z namenom seznanitve z osnovami predelave, pravilnega embaliranja in označevanja izdelkov ter trženja, prednosti vključitve v blagovne znamke in osnovnimi pogoji za registracijo dejavnosti
2. Uvodno motivacijsko – izobraževalno srečanje o pomenu oskrbe z lokalno hrano ter ohranjanju kulinarične dediščine skozi vpetost v lokalno turistično ponudbo za širšo strokovno in ostalo zainteresirano javnost
3. Ogled primera dobre prakse z namenom seznanitve nosilcev gostinske dejavnosti in pri/predelovalcev kakovostnih pridelkov oz. izdelkov z uspešnimi primeri na področju gastronomije, v katerih pri ohranjanju lokalne kulinarike uspešno medsebojno sodelujejo tako lokalni proizvajalci kot tudi gostinci
4. Oblikovanje interesne skupine ponudnikov gostinskih storitev ter pri/predelovalcev kakovostnih izdelkov s katerimi se bodo izvajale nadaljne projektne aktivnosti

III. POSTAVITEV KRITERIJEV IN MERIL KAKOVOSTI ZA PRI/PREDELOVALCE PRIDELKOV IN IZDELKOV TER MODELA ZA VZPOSTAVITEV OSKRBOVALNE VERIGE S PONUDNIKI GOSTINSKIH STORITEV
1. Določitev kriterijev in meril kakovosti živil, ki jih bodo morali upoštevati pri/predelovalci
2. Pregled lokalne ponudbe kakovostnih živil
3. Vzpostavitev modela oskrbovalne verige med pri/predelovalci kakovostnih živil in nosilci gostinskih storitev (npr. termini, roki, količine, način dobave – vzpostavitev logističnega sistema)
4. Seznanitev lokalnih pri/predelovalcev o pomenu doseganja kakovosti ter pravilnem ravnanju z živili in izdelki (sklop izobraževanj o pomenu in načinu doseganja kakovosti izdelkov ter o načinih vzdrževanja kakovosti izdelkov skozi logistiko)

IV. PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O PROJEKTU: preko lokalnega radia, tiskanih medijev in spletnih strani partnerjev projekta (vsaj 3 objavljeni prispevki).

Faza 2:
I. VODENJE IN KOORDINACIJA: priprava pogodb, organizacija sestankov projektnih partnerjev, spremljanje izvajanja projektnih aktivnosti, doseganja rezultatov in porabe financ, poročanje.

II. RAZVOJ NOVIH GOSTINSKIH PRODUKTOV
1. Nabor lokalnih jedi, ki bi se jih glede na razpoložljivo količino živil pri pri/predelovalcih lahko vključilo v dodatno gostinsko ponudbo
2. Oblikovanje lokalnih sezonskih jedilnikov
3. Določitev kriterijev in meril kakovosti jedi ter pravil vključitve med gostinske ponudnike z jedmi loškega podeželja (npr. pogoji vključitve/izključitve, pravice in obveznosti vključenih ponudnikov gostinskih storitev, nadzor kakovosti jedi)
4. Seznanitev gostincev o pomenu kakovostne in uravnotežene hrane, načinu priprave jedi, stiliranju in predstavitve gostu 4.1. Sklop kulinaričnih in drugih delavnic namenjenih seznanitvi gostincev s postopki pravilne priprave tipičnih jedi loškega podeželja, pomenom kakovostne in uravnotežene hrane, pravilnim stiliranjem hrane, ambienta in pogrinjkov ter pravilne predstavitev jedi gostu
4.2. Fotografiranje jedi, ki se bodo pripravile na delavnicah in ambientov gostinskih ponudnikov z namenom uporabe le-teh za promocijsko predstavitev jedi in ponudnikov, e-brošuro receptur in mobilno razstavo.

III. PROMOCIJA KULINARIČNIH DOBROT ŠKOFJELOŠKEGA PODEŽELJA
1. Postavitev celostne grafične podobe za namene promocije izbranih kulinaričnih dobrot škofjeloškega podeželja v vseh promocijskih materialih in aktivnostih.
2. Izdelava skupnega promocijskega materiala
2.1. Več jezikovna (slo, ang, nem, it) tiskana promocijska predstavitev (v nakladi 4.000) tipičnih jedi loškega podeželja ter gostinskih ponudnikov, kjer se bo te jedi lahko dobilo.
2.2. E-brošura receptur jedi, ki bodo vključene na jedilnike ponudnikov gostinskih storitev, ki bo na voljo na spletnih straneh Turizma Škofja Loka (
www.skofja-loka.com).
2.3. Seznam pri/predelovalcev oz. ponudnikov / dobaviteljev živil gostinskim ponudnikom (naklada 1.000).
3. Namizni dodatek s predstavitvijo lokalnih jedi, ki bo postavljen na mize in bo goste v več jezikih opozarjal na dodatno lokalno kulinarično ponudbo (100 kom).
4. Označevalne tablice pri nosilcih gostinske dejavnosti, ki bodo v svoji ponudbi imeli ponudbo lokalne hrane s katerimi bodo svoje goste opozorili na svojo obogateno gostinsko ponudbo že na vhodu v gostinski obrat (10 tablic).
5. Predstavitev na sejmih in promocijskih dogodkih
5.1. Oblikovanje in nabava prilagodljivega razstavnega materiala (za naše območje prepoznavna kulisa ter ostali drobni promocijski material, ki se bo oblikoval skozi projekt) na katerem se bodo zainteresirani pri/predelovalci kvalitetnih lokalnih izdelkov ter ponudniki gostinske ponudbe predstavili z značilnimi kulinaričnimi dobrotami loškega območja
5.2. Izvedba predstavitev (6 predstavitev) z degustacijami tipičnih živil in jedi za škofjeloško območje
6. Predstavitev na spletnem portalu (nadgradnja obstoječih spletnih strani Turizma Škofja Loka -
www.skofja-loka.com) nove lokalne kulinarične ponudbe v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku, oblikovanih jedilnikov, jedi, gostinske ponudnike ter pri/predelovalce živil. Tekoče projektne aktivnosti pa bodo predstavljene na spletnih straneh partnerjev.
7. Fotografska razstava jedi, ki bodo vključene v jedilnike, ob posameznih promocijskih dogodkih. Fotografije bodo tudi obešene na javnih mestih kot samostojne razstave (ponudniki gostinskih storitev, javni prostori partnerjev, občine,…)
8. Osveščanje širše javnosti o pomenu uživanja lokalno pridelane hrane preko izobraževanja.

IV. PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O PROJEKTU: preko lokalnega radia, tiskanih medijev in spletnih strani partnerjev projekta (vsaj 4 objavljeni prispevki)

CILJI PROJEKTA 

 • Popestriti, izboljšati in obogatiti lokalno gostinsko ponudbo z vključevanjem kakovostnih lokalnih izdelkov in pridelkov s podeželja.
 • Povečati razpoznavnost in učinkovitost trženja kvalitetnih lokalnih izdelkov in pridelkov s podeželja ter jih narediti dostopnejše za širšo javnost.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Povezani bodo zainteresirani lokalni pri/predelovalcev kakovostnih izdelkov in pridelkov ter gostinski ponudniki v interesni skupini.
 • Ugotovljena bo ponudba kakovostnih lokalnih živil zanimivih za gostinsko ponudbo.
 • Vzpostavljen bo model oskrbovanja gostinskih obratov s strani lokalnih pridelovalcev živil.
 • Oblikovana bo gostinska ponudba kakovostnih lokalnih jedi, ki bo obogatila gostinsko ponudbo iz lokalnega območja in zagotovila potrošnikom boljšo dostopnost do teh jedi.
 • Preko različnih promocijskih orodij se bo povečala prepoznavnost novo oblikovane gostinske ponudbe kakovostnih lokalnih jedi.

KONTAKTNE INFORMACIJE 

 • Razvojna agencija Sora d.o.o., Sp. trg 2, 4220 Škofja Loka, Julija Primožič, telefon: 04 50 60 220, faks: 04 62 02 000, e-pošta: info@ra-sora.si
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, Sp. trg 2, 4220 Škofja Loka, Petra Dolenc, telefon: 04 50 60 205, faks: 04 50 60 202, e-pošta: petra.dolenc@ozs.si
 • Društvo za razvoj podeželja Resje, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka; Ljubica Stanonik, telefon: 041 676 703, e-pošta: stanonikm@siol.net
 • Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja Loka, Vanja Frlic, telefon: 04 51 30 324, faks: 04 51 30 303, e-pošta: vanja@kgz-skloka.si
 • LAS loškega pogorja, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, Tatjana Bogataj, telefon: 04 51 20 131, faks: 04 51 20 131, e-pošta: info@las-pogorje.


(O)ŽIVELA KULTURA!
((O)živela kultura!)

NOSILEC PROJEKTA 

 • Občina Žiri

PARTNER 

 • Muzejsko društvo Železniki
 • Občina Gorenja vas-Poljane

LOKACIJA PROJEKTA 

 • Občina Gorenja vas-Poljane; z naložbo: Štefanova hiša (hiša slikarjev Šubic), Poljane 70, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
 • Občina Železniki; z naložbo: Muzej Železniki, Na Plavžu 58, 4228 Železniki
 • Občina Žiri; z naložbo: Muzej Žiri, Tabor 2, 4226 Žiri

% SOFINANCIRANJA PROJEKTA IZ LEADER SREDSTEV 

85 % upravičenih stroškov projekta

SOFINANCIRANJE IZ SREDSTEV LEADER 

1. faza: 41.460,17 EUR

2. faza: 8.967,50 EUR

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

1. faza: 1.10.2011 - 07.12.2012

2. faza: 1.10.2012 - 07.5.2013

VSEBINA PROJEKTA 

Faza 1:
1.1. Opredelitev skupnega programskega in promocijskega koncepta kulturnih centrov
1.2. Postavitev razstav oziroma muzejskih zbirk v kulturnih centrih – nakup opreme
1.3. Priprava interaktivnih vsebin kulturnih centrov (videozapisi - multimedija, spletne strani) – nakup opreme
1.4. Oblikovanje programov ogledov, delavnic itd. in izvedba delavnic – nakup opreme
1.5. Izdelava celostne grafične podobe in promocijskega materiala za posamezne programe v okviru Štefanove hiše
1.6. Vodenje in koordinacija 1. faze projekta

Faza 2:
2.1. Izvedba promocijskih prireditev v kulturnih centrih
2.2. Izdelava skupne predstavitvene brošure kulturnih centrov (predstavitev krajev in njihove dediščine ter dejavnosti nosilcev dejavnosti oziroma partnerjev)
2.3. Izdelava skupne spletne podstrani in vzpostavitev povezav na strani projektnih partnerjev in drugih koristnih povezav
2.4. Obveščanje javnosti in promocija projekta
2.5. Vodenje in koordinacija 2. faze projekta

CILJI PROJEKTA 

 • Razviti skupen koncept kulturnih centrov in vzpostaviti medsebojno povezavo.
 • Razviti programsko zasnovo v smeri kulturnega centra in pripraviti nove razstave oz. muzejske zbirke, ki bodo predstavljale določene elemente lokalne dediščine oz. zgodovino posameznega kraja.
 • Pripraviti in izvesti programe delavnic oz. drugih programov ter izvesti skupne promocijske aktivnosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI 

Faza 1:
- vzpostavljen nov koncept razvoja kulturnih centrov
- obogatena dosedanja ponudba kulturnih ustanov in razširjen program
Faza 2:
- izvedene skupne promocijske aktivnosti (prireditve, predstavitvena brošura, vzpostavljena enotna spletna podstran in spletne povezave, obveščanje javnosti in promocija preko časopisnih člankov)

KONTAKTNE INFORMACIJE 

 • Občina Žiri, Trg Svobode 2, 4226 Žiri, Olga Vončina, telefon: 04/ 50 50 700, faks: 04/ 51 05 444, e-pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si
 • Občina Gorenja vas-Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, Marjeta Šifrar, telefon: 04/ 51 83 100, faks: 04/ 51 83 101, e-pošta: info@obcina-gvp.si
 • Muzejsko društvo Železniki, Na Plavžu 58, 4228 Železniki, Jure Rejec, telefon: 04/ 51 47 356, faks: 04/ 51 00 630, e-pošta: muzej.zelezniki@siol.net
 • LAS loškega pogorja, Sp. trg 2, 4220 Škofja Loka, telefon: 04/ 51 20  131, faks: 04/ 51 20 131; e-pošta: info@las-pogorje.si


MREŽA KOTIČKOV
(Razvoj nove lokalne ponudbe prehrambenih izdelkov in razširitev mreže prodajnih mest)

NOSILEC PROJEKTA

 •  Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka

PARTNER 

 • Klavnica Škofja Loka d.o.o.

LOKACIJA PROJEKTA 

 • Občina Gorenja vas-Poljane; z naložbo: Trgovski center Poljane, Poljane 80, 4223 Poljane
 • Občina Škofja Loka (razen naselja Škofja Loka)
 • Občina Železniki; z naložbo: Trgovina Češnjica, Češnjica 54, 4228 Železniki
 • Občina Žiri

% SOFINANCIRANJA PROJEKTA IZ LEADER SREDSTEV

84,90 % upravičenih stroškov projekta

SOFINANCIRANJE IZ SREDSTEV LEADER

 69.904,00 EUR

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA 

1.6.2011 – 15.12.2012

VSEBINA PROJEKTA 

1. Delo z interesnimi skupinami potencialnih ponudnikov izdelkov višje kakovosti z namenom zagotovitve ustrezne ponudbe izdelkov v prodajnih kotičkih KGZ
Delo v interesnih skupinah bo namenjeno predvsem spodbujanju, pomoči in usposabljanju potencialnih proizvajalcev (spodbujanje, pomoč pri registraciji, pomoč pri pridobivanju znakov kakovsti oz. vključevanju v blagovne znamke, izobraževanje, pomoč pri tehnologijah, pomoč pri pripravi produktov za trg ipd.)
2. Izdelava celostne podobe za doseganje razpoznavnosti prodajnih kotičkov in izdelkov višje kakovosti
- Zasnova blagovne znamke, ki bo smiselno povezoval prodajne kotičke in ponudbo v prodajnih kotičkih.
- Oblikovanje ustrezne embalaže za izbrane izdelke vključene v prodajne kotičke.
3. Postavitev 2-eh novih prodajnih kotičkov za lokalne izdelke višje kakovosti v obstoječih trgovinah KGZ Škofja Loka (Trgovina Češnjica in TC Poljane)
4. Promocija prodajnih kotičkov in produktov vključenih v prodajne kotičke
Potekala bo preko radijskih oglasov in oddaj, prispevkov in reklam v tiskanih medijih, jumbo plakatov, letakov/zloženk, spletnih strani ipd. ter izvedbe dneva odprtih vrat v vsakem od vzpostavljenih prodajnih kotičkov. Izdelane bodo označevalne table za prodajne kotičke.
5. Promocija projekta preko lokalnega radia, tiskanih medijev in spletnih strani
6. Vodenje in koordinacija projekta

CILJI PROJEKTA 

 • Povečati ponudbo,
 • Povečati dostopnost in
 • Povečati prepoznavnost lokalnih izdelkov višje kakovosti.

PRIČAKOVANI REZULTATI 

 • V kotičke vključeni novi lokalni ponudniki in ponudba izdelkov višje kakovosti.
 • Zagotovljena prepoznavnost izdelkov višje kakovosti iz območja LAS loškega pogorja, ki se bodo tržili v okviru prodajnih kotičkov KGZ in ki bo kotičkom in izdelkom, ki se bodo prodajali v kotičkih dajala prepoznavnost v širšem prostoru.
 • Zagotovljena večja dostopnost kakovostnih lokalnih izdelkov.

KONTAKTNE INFORMACIJE 

 • Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, Kidričeva cesta 63 A, 4220 Škofja Loka, Mitja Vodnjov, telefon: 04/513-03-01; Faks: 04/513-03-03; e-pošta: mitja@kgz-skloka.si
 • Klavnica Škofja Loka d.o.o., Kidričeva cesta 63 A, 4220 Škofja Loka, Mitja Vodnjov, telefon: 04/513-03-01; Faks: 04/513-03-03; e-pošta: mitja@kgz-skloka.si
 • LAS loškega pogorja, Sp. trg 2, 4220 Škofja Loka, telefon: 04/ 51 20  131, faks: 04/ 51 20 131; e-pošta: info@las-pogorje.si

 


OČISTIMO VODO
(Očistimo vodo z ustreznimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami)

NOSILEC PROJEKTA

 • Razvojna agencija Sora d.o.o., Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka

PARTNERJI

 • Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
 • Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
 • Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki
 • Občina Žiri, Trg Svobode 2, 4226 Žiri
 • Planinsko društvo Sovodenj, Stara Oselica 71, 4225 Sovodenj

LOKACIJA PROJEKTA

 • Občina Gorenja vas – Poljane; z naložbo: Planinski dom na Ermanovcu, Stara Oselica 71, 4225 Sovodenj (parcela 16/2, k.o. Stara Oselica).
 • Občina Škofja Loka (razen naselja Škofja Loka); z naložbama: Osnovna šola Ivana Groharja, Podružnična šola Lenart, Sv. Lenart 24, 4227 Selca (parcele št. 464/11, 464/12, *90 (objekt), vse parcele k.o. 2069 – Lenart), Osnovna šola Ivana Groharja, Podružnična šola Bukovščica, Bukovščica 4, 4227 Selca (parceli št. *128 in 41/2; obe parceli k.o. Bukovščica – 2065).
 • Občina Železniki; z naložbo: Osnovna šola Železniki, Podružnična šola Davča, Davča 22, 4228 Železniki (parcela št. 298/2 k.o. Davča).
 • Občina Žiri

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA

90.840,00 EUR

SREDSTVA LEADER

69.928,43 EUR

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

1.1.2012 - 31.12.2012

VSEBINA PROJEKTA

Faza 1:
A. Projektne aktivnosti:
1. Vgradnja in zagon štirih pilotnih MKČN različnih tipov: priprava pogodb za nakup, vgradnjo in vzdrževanje MKČN ter izvedba postopkov izbire izvajalcev, vgradnja in zagon MKČN ter določitev upraviteljev.
2. Razširitev izvajanja ukrepov strokovne pomoči s področja MKČN na območje celotne LAS: skupinsko svetovanje s področja MKČN s predstavitvijo ustreznih MKČN za občane Občine Žiri, individualno svetovanje s področja MKČN (forum, e-pošta, osebno, telefon, na terenu ipd.), strokovni članki s področja MKČN v lokalnih medijih, posredovanje aktualnih informacij s področja MKČN občanom in občankam.
3. Priprava pobud za spremembo normativnih, tehničnih in nadzorstvenih ukrepov na področju MKČN: pobude za odpravo pomanjkljivosti v predpisih s področja MKČN (npr. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN, povečanje nadzora nad obratovanjem MKČN), pobuda za sofinanciranje stroškov nakupa in vgradnje MKČN ipd.
B. Vodenje in koordinacija projekta: spremljanje izvajanja projektnih aktivnosti, doseganja rezultatov in porabe financ, poročanje.
C. Promocija in obveščanje javnosti:  preko lokalnega radia, tiskanih medijev in spletnih strani partnerjev projekta.

Faza 2:
A. Projektne aktivnosti:
1. Monitoring delovanja pilotnih in ostalih MKČN na območju LAS: priprava dogovora z laboratorijem o izvajanju monitoringa delovanja pilotnih in ostalih MKČN, vpis pilotnih MKČN v evidenco izvajalcev javnih služb, ocena obratovanja oz. prve meritve ter vloga za znižanje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja, izdelava dnevnika opravljenih del in delovanja MKČN, monitoring delovanja pilotnih in ostalih MKČN (odvzemi in analize vzorcev odpadne vode), nakup opreme za monitoring (merilci porabe električne energije ipd.), primerjava rezultatov monitoringa delovanja pilotnih in ostalih MKČN.
2. Zasnova trajnega izvajanja ukrepov strokovne pomoči s področja MKČN na območju celotne LAS: ekskurzije z ogledi vgrajenih MKČN, skupinska svetovanja na terenu s področja MKČN na območju celotne LAS, individualno svetovanje s področja MKČN (forum, e-pošta, osebno, telefon, na terenu ipd.), posredovanje aktualnih informacij s področja MKČN občanom in občankam, priprava izhodišč za trajno zagotavljanje ukrepov strokovne pomoči s področja MKČN občanom in občankam na območjih razpršene poselitve celotne LAS.
3. Spodbujanje in ozaveščanje občanov in občank k ureditvi čiščenja v ustreznih MKČN: predstavitev pilotnih MKČN občanom (npr. dnevi odprtih vrat, ogledi), predstavitev ugotovljenih rezultatov monitoringa delovanja pilotnih in ostalih MKČN (brošura, z naklado 6.000 kom), ozaveščanje osnovnošolskih otrok o pomenu varovanja voda in pravilnem ravnanju z MKČN (delavnice z otroci na OŠ iz območja LAS).
B. Vodenje in koordinacija projekta: spremljanje izvajanja projektnih aktivnosti, doseganja rezultatov in porabe financ, poročanje.
C. Promocija in obveščanje javnosti: preko lokalnega radia, tiskanih medijev in spletnih strani partnerjev projekta.

CILJI PROJEKTA

 • Na območjih razpršene poselitve celotne LAS vzpostaviti pilotne MKČN različnih tipov, ki bodo skupaj z že obstoječimi MKČN predstavljale vzorec MKČN, ki bo namenjen:
  - monitoringu delovanja MKČN, katerega rezultati bodo posredovani širši javnosti,
  - ozaveščanju in spodbujanju občanov in občank k pravočasni in ustrezni ureditvi čiščenja odpadne komunalne vode v skladu z okoljsko zakonodajo.
 • Za lastnike objektov na območjih LAS, ki ne bodo opremljena z javno kanalizacijo, dolgoročno zagotoviti neodvisno strokovno pomoč pri investicijah v ustrezne MKČN.
 • Na nacionalnem nivoju opozoriti na sistemske pomanjkljivosti na področjih, ki urejajo MKČN.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Lokalno okolje bo na območjih razpršene poselitve LAS, ki ne bodo opremljena z javno kanalizacijo, pridobilo 4 pilotne MKČN različnih tipov, ki bodo občanom in občankam predstavljale primere ustreznih rešitev čiščenja odpadne komunalne vode.
 • Ugotovljeni ter občanom in občankam predstavljeni rezultati primerjave monitoringa delovanja različnih tipov MKČN (pilotnih in ostalih že obstoječih) z namenom ozaveščanja, spodbujanja in informiranja občanov in občank k pravočasni in ustrezni ureditvi čiščenja odpadne komunalne vode v skladu z okoljsko zakonodajo.
 • Na celotno območje LAS razširjena neodvisna strokovna svetovalna pomoč občanom in občankam s področja investicij v MKČN.
 • Izdelana zasnova za trajno rešitev zagotavljanja neodvisne strokovne svetovalne pomoči občanom in občankam s področja MKČN na območju LAS.
 • Ustrezne nacionalne institucije spodbujene k odpravi pomanjkljivosti na področju normativnih, tehničnih in nadzorstvenih ukrepov, ki urejajo področje MKČN.

KONTAKTNE INFORMACIJE

 • Razvojna agencija Sora d.o.o., Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, Samra Šećerović, telefon: 04/ 50 60 220, faks: 04/ 62 02 000, e-pošta: info@ra-sora.si
 • Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, mag. Kristina Knific, telefon: 04/ 51 83 100, faks: 04/ 51 83 101, e-pošta: info@obcina-gvp.si
 • Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, Andrej Omejc, Alojz Bogataj, telefon: 04/ 51 12 380, faks: 04/ 51 12 318, e-pošta: obcina@.skofjaloka.si
 • Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, Saša Lazar, telefon: 04/ 50 00 000, faks: 04/ 50 00 020, e-pošta: uprava@obcina.zelezniki.si
 • Občina Žiri, Trg Svobode 2, 4226 Žiri, Rok Prešern, telefon: 04/ 50 50 700, faks: 04/ 51 05 444, e-pošta: obcina.ziri@obcina.ziri.si
 • Planinsko društvo Sovodenj, Stara Oselica 71, 4225 Sovodenj, Lovro Telban, telefon: 04/ 519 52 14, 041/ 528 520, e-pošta: info@pd-sovodenj.si
 • LAS loškega pogorja, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, telefon: 04/ 51 20 131, faks: 04/ 51 20 131, e-pošta: info@las-pogorje.si

 

 

 

 

DUŠA TEMATSKIH POTI
(Duša tematskih poti)

NOSILEC PROJEKTA

 • Turistično društvo Žirovski Vrh

PARTNERJI

 • Čebelarsko društvo Poljane - Gorenja vas

LOKACIJA PROJEKTA

V občini Gorenja vas – Poljane:
- področje Žirovskega Vrha Sv. Urbana ter Brebovnice - Pot skozi Zako,
- Srednja vas, Vinharje, Bačne, Todraž, Gorenja Dobrava, dolenja Dobrava, Žabja vas - Čebelarska pot.

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

15.773,00 EUR

SREDSTVA LEADER

13.994,00 EUR

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

1.3.2011 – 6.12.2011

VSEBINA PROJEKTA

Projekt se nanaša na dve tematski poti, Pot skozi Zalo in Čebelarsko pot. Obe tematski poti se občasno uporabljata. Turistično društvo Žirovski Vrh in Čebelarsko društvo Poljane – Gorenja vas, enkrat letno organizirata pohod po poti, ki pa nima vsebine. Poleg tega se pohodniki po teh dveh poteh odpravljajo v lastni organizaciji, vendar niso deležni drugega kot lepega razgleda, mirnega okolja in sprostitve. V okolju kroži mnogo zgodb, znana so mnoga zgodovinska dejstva in znane osebnosti kot dr. Ivan Tavčar, ki je navdih za delo V Zali dobil ravno v teh gozdovih, poznanega je mnogo ljudskega izročila, prisotna je dolgoletna tradicija čebelarstva. Vse to bi želeli vključiti v vsebino poti, da bi postali zanimivejši za širši krog pohodnikov.

Ključne aktivnosti projekta bodo temeljile na nadgradnji obeh poti z vsebino, ki jo bodo člani društev oblikovali na skupnih delavnicah. Izdelani bosta dve varianti dodajanja vsebine in sicer za najavljene in nenajavljene skupine pohodnikov.

CILJI PROJEKTA

Vsebinsko povezati ter oblikovati tematske vsebine za Pot skozi Zalo in Čebelarsko pot.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Za najavljene skupine oblikovane izvirne animacije oz. prikazi na poti, ki bodo še bolj doživeto prikazani s pomočjo izdelanih kostumov ter rekvizito in jih bodo izvajali prostovoljci. Vsebine bodo še posebno zanimive za družine z otroki in bodo prvi preizkus za javnost doživele ob pilotni izvedbi poti.
 • Postavljene označbe (stacionarna vsebina), ki bodo obiskovalcem vedno na voljo in bodo popestrile njihovo sprostitev, tudi če se bodo na pot odpravili brez, da bi se najavili.
 • Zgibanka, ki bo omogočala predstavitev vsebine teh dveh poti širši javnosti in bo vodič po poteh, saj bo poleg osnovne vsebine, bogata s fotografijami, zgodbami, obrazložitvami potekov poti, zemljevidom, kontaktnimi podatki.

  KONTAKTNE INFORMACIJE

 • Lucija Kavčič, Turistično društvo Žirovski Vrh, Žirovski vrh Sv. Urbana 22, 4224 Gorenja vas, telefon: 04/ 51 80 050; 031/ 693 731, e-pošta: lucija.kavcic81@gmail.com

 • Štefan Inglič, Čebelarsko društvo Poljane-Gorenja vas, Srednja vas 2, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, telefon: 031/ 500 309, e-pošta: inglic.stefan@siol.net

   

  Na vrh


  MKČN
  (Male komunalne čistilne naprave)

 • NOSILEC PROJEKTA

  Razvojna agencija Sora d.o.o.

  PARTNERJI

  Občina Škofja Loka

  Občina Gorenja vas-Poljane

  LOKACIJA PROJEKTA

  Občina Škofja Loka

  Občina Gorenja vas-Poljane

  CELOTNA VREDNOST PROJEKTA

  72.309,60 EUR

  SREDSTVA LEADER

  69.478,00 EUR

  OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

  1.10.2010 – 5.10.2011

  VSEBINA PROJEKTA

  Namen projekta je zagotoviti ustrezno čiščenje odpadnih komunalnih voda v okviru spoštovanja vedno strožje okoljske zakonodaje. Ker pa je zakonodajalec skrb in stroške za izgradnjo in obratovanje čiščenja odpadnih komunalnih voda na območjih brez javnega kanalizacijskega omrežja v celoti prevalil na dotične prebivalce je zelo pomembno, da so le-ti pravočasno seznanjeni z zahtevami, ki jih bodo morali izpolnevati. Okoljska zakonodaja predvideva, da bodo morali lastniki stavb na območjih, ki so manjša od 50 PE in ne bodo opremljena z javno kanalizacijo za odpadno vodo, ki nastaja v teh stavbah, sami zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici in sicer najpozneje do leta 2015, če je stavba na prispevnem območju občutljivega območja, kopalnih voda ali vodovarstvenem območju oz. do leta 2017 na vseh ostalih območjih. Le na podlagi pravočasnih in popolnih informacij se bodo prebivalci lahko pravilno odločili, kako pristopiti k čiščenju odpadnih komunalnih voda.

  Tako bo v prvi fazi projekta vzpostavljeno podporno okolje za krajane, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Vzpostavljena bo strokovna ekipa, katere prednostna naloga bo informiranje, motiviranje, spodbujanje in ozaveščanje ljudi o varovanju vodnih virov ter o zahtevah okoljske zakonodaje. Vzpostavljen bo tudi nadzor upravljanja MKČN z oblikovanjem aktov med občino in javno komunalno službo.

  V drugi fazi bo vzpostaljena strokovna ekipa začela opravljati svoje poslanstvo: informirati, motivirati in ozaveščati ljudi o nujnosti varovanja vodnih virov ter izvajanje strokovne pomoči - kako pristopiti k reševanju neustreznega čiščenja odpadnih komunalnih voda v skladu z evropsko okoljsko zakonodajo. Strokovna ekipa bo delovala zlasti med krajani na terenu.

  V tretji fazi pa bo strokovna ekipa nadaljevala z izvajanjem strokovne pomoči krajanom ter na podlagi opravljene analize stanja na terenu opredelila nadaljne aktivnosti oziroma plan dela za prihodnje obdobje.

  CILJI PROJEKTA

 • Dvig okoljske ozaveščenosti krajanov.

 • Vzpostavitev in delovanje strokovne ekipe.

 • Vzpostavitev nadzora upravljanja MKČN.

  PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Večja ozaveščenost krajanov o pomembnosti varovanja vodnih virov.
 • Vspostavljena skupina ljudi za nudenje strokovne pomoči krajanom na področju MKČN.
 • Vzpostavljena informacijska točka, ki krajanom zagotavlja pomoč strokovnjakov s področja MKČN in druge potrebne informacije.

  KONTAKTNE INFORMACIJE

  Samra Šećerević, Razvojna agencija Sora, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, telefon: 04/ 50 60 222, e-pošta: samra.secerevic@ra-sora.si

  Boštjan Cuznar, Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, telefon: 04/ 51 12 300, e-pošta: obcina@skofjaloka.si

  Mag. Kristina Knific, Občina Gorenja vas-Poljane, Poljancka cesta 87, 4224 Gorenja vas, telefon: 04/ 51 83 100; e-pošta: info@obcina-gvp.si


  Na vrh


  OSVEŠČANJE MLADIH
  (Razvoj čebelarskih središč za izobraževanje na Gorenjskem)

  NOSILEC PROJEKTA

  Razvojna agencija Sora d.o.o.

  PARTNERJI

  Čebelarsko društvo Škofja Loka

  LOKACIJA PROJEKTA

  Občina Škofja Loka (razen naselja Škofja Loka)
  Občina Gorenja vas-Poljane
  Občina Železniki
  Občina Žiri

  CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

  36.413,10 EUR

  SREDSTVA LEADER

  32.886,72 EUR

  OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

  1.6.2010 – 30.5.2011

  VSEBINA PROJEKTA

  Z namenom osveščanja otrok in mladih o pomenu čebelarstva za ohranjanje rastlinstva v naravnem lokalnem okolju bosta partnerja v projektu vzpostavila in opremila čebelarsko središče in razvila učni program za osveščanje mladih. Čebelarsko društvo Škofja Loka bo v okviru vzpostavitve čebelarskega središča postavilo učni čebelnjak, ki bo namenjen demonstrativnim učnim prikazom čebelarjenja otrokom, mladim in širši javnosti. Učni program osveščanja za otroke in mlade bo primeren tudi za vključitev v dopolnilni program Eko osnovnih šol v Sloveniji. Partnerja bosta tudi izvedla osveščanje širše javnosti preko Dneva odprtih vrat v vzpostavljenem čebelarskem središču.

  CILJI PROJEKTA

 • Razviti in pilotno izvesti učni program osveščanja za otroke in mlade, na osnovi katerega se bo otrokom in mladim iz Osnovnih šol predstavilo pomen čebelarstva za ohranjanje rastlinstva v naravnem okolju.

 • Vzpostavitev čebelarskega središča v smislu postavitve učnega čebelnjaka za osveščanje o pomembnosti čebelarstva za ohranjanje rastlinstva v naravnem okolju na škofjeloškem.

  PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Vzpostavljeno in opremljeno čebelarsko središče (učni čebelnjak), kjer se bodo lahko otroci, mladi in širša javnost praktično seznanjali z naravno in kulturno dediščino čebelarstva, ki je pomembna za ohranjanje rastlinstva v naravnem okolju.
 • Razvit učni program osveščanja za otroke in mlade to bodo učne delavnice skozi katere bodo otroci in mladi spoznali pomen čebelarstva za ohranjanje naravnega okolja. Na ta način se bo krepilo pozitiven odnos do naravnega okolja ter pobližje spoznalo kako čebelarstvo kot dejavnost skrbi za ohranjanje rastlinstva in naravanega okolja.
 • Izvedena pilotna izvedba delavnic za otroke in mlade iz osnovnih šol, na podlagi česar bo preverjena vsebina in didaktični pripomočki za izvedbo učnih delavnic.

  Izveden Dan odprtih vrat v čebelarskem središču v Brodeh s čemer bo širiši javnosti predstavljena vsebina in rezultati projekta in na ta način dosežena osveščenost širše javnosti o aktivnostih Čebelarskega društva Škofja Loka za ohranjanje rastlinstva v naravnem okolju.

  Izdaja predstavitvene zloženke za namen predstavitve učnega programa osveščanja in projekta (naklada do 1500 izvodov zloženke).

  KONTAKTNE INFORMACIJE

  • Darja Barič, Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, telefon: 04/ 50 60 224, e-pošta: darja.baric@ra-sora.si
  • Jerneja Lotrič, Razvojna agencija Sora, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, telefon: 04/ 50 60 222, e-pošta: jerneja.lotric@ra-sora.si
  • Marijan Novak, Čebelarsko društvo Škofja Loka, Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka, telefon: 041/ 590 166; e-pošta: nmarijan@siol.net
    


  Na vrh


  OD UST DO UST
  (Babica pripoveduje o zeliščih)

  NOSILEC PROJEKTA

  Lokalna akcijska skupina loškega pogorja

  PARTNERJI

  Društvo podeželske mladine Škofja Loka
  Društvo za razvoj podeželja Resje

 • LOKACIJA PROJEKTA

  Občina Gorenja vas – Poljane
  Občina Škofja Loka (razen naselja Škofja Loka)
  Občina Železnki
  Občina Žiri

  CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

  27.132,00 EUR

  SREDSTVA LEADER

  24.870,00 EUR

  OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

  1.9.2010 – 5.10.2011

  VSEBINA PROJEKTA

  Škofjeloško območje je bogato s tradicijo zeliščarstva. Posamezni ljudje – ljubitelji zelišč in zeliščarstva še imajo znaja s tega področja. Ta znanja se povečini prenašajo preko ustnega izročila oz. preko pogovorov z drugimi ljudmi, ki so si tovrstna znanja pridobili od starejših generacij ali na podlagi lastnih izkušenj. Večina teh znanj ni zapisanih in postopoma zapadajo v pozabo. S tem projektom pa bi želeli spodbuditi, da bi prišlo do prenosa teh znanj med ljudmi, ki ta znanja imajo, ter se ta znanja javno dostopno zapisalo. S tem bi prispevali k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine našega podeželja.

  Ta znanja oz. dediščino podeželja bi predstavili tudi mladim generacijam in širši javnosti ter s tem dosegli večjo ozaveščenost širših množic s področja uporabe zelišč in zeliščarstva v vsakodnevnem življenju. Na ta način bi povečali uporabo teh znanj ter tudi tako posredno prispevali k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine našega podeželja.

  V ta namen bi skozi projekt izvedli srečanja ljubiteljev zelišč, ki bi si na teh srečanjih izmenjali znanja in izkušnje s področja zeliščarstva, ta znanja zapisali na spletnih straneh LAS loškega pogorja in predstavili na raznih prireditvah ter preko fotografskih razstav. Postavili bi pilotne zeliščne vrtove za praktičen prikaz znanj o zeliščih in zeliščarstvu ter ta znanja skozi ustvarjalno – poučne delavnice predstavili mlajšim generacijam.

  CILJI PROJEKTA

  Z ustnim prenosom, zapisom in ozaveščanjem širše javnosti ohraniti nezapisana znanja s področja zelišč in zeliščarstva.

  Postaviti vzorčne zeliščne vrtove za praktično in teoretično ozaveščanje vseh generacij prebivalcev podeželja.

  Prenos tradicionalnih znanj o zeliščih, naravni vzgoji in uporabi zelišč v vsakdanjem življenju na mlajše generacije.

  PRIČAKOVANI REZULTATI

  Širša javnost in interesne skupine ljubiteljev zelišč in zeliščarstva, ki se bodo v okviru projekta oblikovale si bodo v projektu medsebojno izmenjale izkušnje in dobre prakse, tako poglobile svoje znanje, pridobljeno znanje trajno uporabljale ter prenesle na okolico in mlajše generacije.

  Ljubitelji zelišč in zeliščarstva ter ostala širša javnost, vključno s predšolsko in šolsko mladino, bo pridobila tradicionalna znanja o zeliščih, vzgoji in uporabi zelišč in s tem povezano:
  - o večji obseg vzgoje in uporabe zelišč v gospodinjstvih,
  - o bolj pozitiven odnos do nesnovne dediščine in narave.

  Zbrana in zapisana bodo znanja, ki jih imajo ljubitelji zelišč in zeliščarstva o zeliščih, njihovi vzgoji in uporabi.

  S postavitvijo vzorčnih zeliščnih vrtov bo omogočeno nadaljnje seznanjanje predšolske in šolske mladine ter širše javnosti o zeliščih, njihovi vzgoji in uporabi.

  KONTAKTNE INFORMACIJE

  Špela Blaznik, LAS loškega pogorja, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, telefon: 041/ 270 642; e-pošta: blaznik.spela@gmail.com

  Vanja Frlic, Društvo podeželjske mladine Škofja Loka, Studenec 5, 4220 Škofja Loka, telefon: 040/ 466 056; e-pošta: dpmloka@gmail.com

  Ljubica Stanonik, Društvo za razvoj podeželja Resje, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, telefon: 041/ 676 703, e-pošta: stanonikm@siol.net

  Na vrh


  ŽIVAHNA DOŽIVETJA ŠKOFJELOŠKEGA PODEŽELJA

 • NOSILEC PROJEKTA 

  Lokalna turistična organizacija Blegoš                                                                      

  PARTNERJI

  Ljudska univerza Škofja Loka

  LOKACIJA PROJEKTA

  Občina Gorenja vas – Poljane
  Občina Škofja Loka (razen naselje Škofja Loka)                                                                       
  Občina Železniki
  Občina Žiri

  CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

  67.540,42 €

  SREDSTVA LEADER

  42.829,18 €

  OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

  1.3.2009 – 31.3.2010

  VSEBINA PROJEKTA

  Na Škofjeloškem območju se odvijajo številni kvalitetni dogodki, prireditve, predstave, razstave ipd, ki so medsebojno preslabo povezani. Organizatorji se nemalokrat srečujejo s problemi pri organizaciji, ki jih pogosto težko rešujejo ali z velikimi stroški  izvedbe (birokratski postopki, pomanjkanje finančnih sredstev, nemožnost promocije, pomanjkanje znanja,…).

  Projekt bo povezal organizatorje dogodkov, ki si bodo v okviru projekta izmenjali svoje izkušnje. Za organizatorje bodo pripravljena dodatna izobraževanja, ki jim bodo olajšala načrtovanje in izvedbo njihovih prireditev. Nastopajoče na prireditvah (amaterske gledališke skupine, povezovalce programa, vodje programa) pa se bo naučilo osnov dramske igre, improvizacije in uspešnega premagovanja treme.

  S tem se bo dvignilo kvaliteto in prepoznavnost dogodkov ter omogočilo izvedbo odličnih prireditev. Projekt bo obogaten z nakupom dve premičnih odrov ter streh zanje, z izdelavo koledarja prireditev, izdelavo spletne podstrani ter organizacijo promocije.

  CILJI PROJEKTA

  - Na osnovi analize obstoječih prireditev in dogodkov ugotoviti težave pri organizaciji in izvedbi prireditev ter z izobraževanji odpraviti te težave, kar bo vodilo k lažji in boljši organizaciji kvalitetnih in dobro izpeljanih prireditev in dogodkov.

  - Z organizacijo izobraževanj in delavnic povezati organizatorje podobnih dogodkov in spodbuditi stalne izmenjave ter večje povezovanje med organizatorji v bodoče, obenem pa nadgraditi obstoječe in spodbuditi nastanek novih dogodkov in prireditev ter spodbuditi večjo inovativnost pri organizaciji prireditev in dogodkov.

  - S promocijskimi aktivnostmi – spletna stran, koledar prireditev ipd, dvigniti prepoznavnost dogodkov in prireditev ter prispevati k ozaveščenosti ciljnih skupin in koristnikov projekta o pomenu dogodkov in prireditev za ohranitev kulturne dediščine območja.

  - S promocijskimi akcijami omogočiti skupno načrtovano in bolj ciljno usmerjeno promocijo dogodkov in prireditev.

  - Z nakupom premične opreme omogočiti lažjo organizacijo in možnost sposoje le-te.

  PRIČAKOVANI REZULTATI

  - analiza obstoječega stanja na področju prireditev in dogodkov
  - izvedba sklopa izobraževanj za organizatorje prireditev na različnih krajih in z različno tematiko
  - izdelava priročnika za organizatorje prireditev
  - izdaja koledarjev prireditev in dogodkov
  - izdelava spletne podstrani: http://leader.lto-blegos.si/slo/main.asp
  - nakup dveh odrov in streh zanje

  KONTAKTNE INFORMACIJE

  Lokalna turistična organizacija Blegoš, Kidričeva cesta 1a, 4220 Škofja Loka, T: 04/ 517 06 00, info@lto-blegos.si

  Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, Škofja Loka, T: 04/ 506 13 00, info@lu-skofjaloka.si

  Na vrh


  PREPREČIMO OSAMLJENOST
  (Preprečevanje socialne izključenosti nepokretnih starostnikov na podeželju)

  NOSILEC PROJEKTA

  Razvojna agencija Sora d.o.o.

  PARTNERJI

  Center za socialno delo Škofja Loka
  Društvo upokojencev Škofja Loka

  LOKACIJA PROJEKTA

  Občina Gorenja vas – Poljane
  Občina Škofja Loka (razen naselje Škofja Loka)
  Občina Železniki
  Občina Žiri

  CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

  29.394,72 EUR

  SREDSTVA LEADER

  22.042,80 EUR

  OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

  september 2009 – julij 2010

  VSEBINA PROJEKTA

  Škofjeloško območje je pretežno hribovito, vasi so razdrobljene, hiše med seboj precej oddaljene, vse to pa zahteva od starejšega človeka, ki želi ohranjati osnovne socialne stike z domačim okoljem, precejšnjo stopnjo mobilnosti. Ravno mobilnost pa se z leti zmanjšuje, kar pri starejših občanih velikokrat pripelje do izoliranosti ter osamljenosti.

  Namen projekta je podpora staremu človeku pri vključevanju v družbo ter preprečevanje njegovega izključevanja in odrinjanja na družbeno obrobje. Na kratko bi lahko rekli, da gre za preprečevanje osamljenosti ter podpora pri ohranjanju telesne, duševne in socialne sposobnosti starih (vzpostavljanja stikov z drugimi ljudmi in vzdrževanje zadovoljivih odnosov z njimi). S predlaganim projektom želimo vzpostaviti storitev, ki bo prispevala k višji kakovosti življenja starejših na podeželju in boljše medgeneracijsko sodelovanje.

  V projekt bodo vključeni slabše mobilni ali nemobilni starostniki, ki živijo v domačem okolju na podeželju in imajo okrnjene socialne stike z zunanjim okoljem ter prostovoljci, ki jih bodo po predhodnem usposabljanju obiskovali na domu.

  Projektne aktivnosti bodo usmerjene k pridobivanju prostovoljcev, ki se bodo ustrezno usposobili za delo s starostniki. Po izdelanem konceptu dela prostovoljcev, se bo pričelo pilotno izvajanje obiskov starostnikov na domu v podeželjskih naseljih vseh štirih občin. Poleg vodenja in koordinacije projekta, bo pomembna aktivnost tudi splošno informiranje javnosti (preko izdelanih plakatov, zgibank ter predstavitev v različnih medijih) z namenom pridobitve prostovoljcev ter potencialnih uporabnikov nove storitve.

  CILJI PROJEKTA

  - pridobiti in usposobiti prostovoljce, ki bodo z obiski na domu pripomogli k ohranjanju avtonomije in individualnosti starega človeka ter jim dali občutek vključenosti v družbo,
  - pripraviti koncept dela – obiskov nemobilnih starejših oseb na domu,
  - pridobiti starostnike na podeželju in z njimi skleniti dogovor o vključitvi,
  - v podeželjskem okolju vseh štirih občin pilotno izvesti obiske na domu, ki bi obsegali tedenske enourne obiske pri starostnikih. V tej uri bi potekale sledeče aktivnosti: pogovor, igranje družabnih iger, sprehodi, branje časopisa, knjig, igre za spomin itd. Prostovoljec bo obiskal dva starostnika na teden.
  - s pomočjo informacijskih materialov doseči prepoznavnost projekta ter odziv okolja.

  PRIČAKOVANI REZULTATI

  - Usposobljeni prostovoljci za delo z nemobilnimi starostniki na podeželju
  - Dodelan koncept dela s kodeksom, ki bo omogočal kvalitetno delo prostovoljcev na terenu
  - Sklenjeni dogovori z izbranimi starostniki na podeželju, ki se jih bo obiskovalo
  - Kupljena ustrezna oprema za izvajanje družabnih aktivnosti na domu starostnika
  - Pilotna izvedba obiskov osamljenih starostnikov na domu v podeželjskih naseljih
  - Izdelana podlaga za spodbujanje prostovoljnega dela ter za informiranje o novi storitvi za starostnike
  - Prepoznavnost projekta v medijih ter na spletnih straneh LAS Loškega pogorja ter projektnih partnerjev
  - Preprečena socialna izključenost nemobilnih starostnikov, ki bo omogočila večjo povezanost z zunanjim okoljem, medgeneracijsko povezovanje, prenašanje modrosti in izkušenj na mlajše generacije, povečanje pomembnosti življenja in smiselnosti bivanja v starosti ter izboljšanje kakovosti njihovega življenja na podeželju.

  KONTAKTNE INFORMACIJE


  Razvojna agencija Sora d.o.o., Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, T: 04/ 50 60 220, F: 04/ 62 02 200, info@ra-sora.si

  Center za socialno delo Škofja Loka, Partizanska cesta 1/d , 4220 Škofja Loka, T: 04/ 51 70 100, F: 04/ 51 70 110, gpcsd.skofj@gov.si

  Društvo upokojencev Škofja Loka, Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka, T: 041/ 717 210, F: 04/ 51 26 309, nezkafojkar@gmail.com

   

  Na vrh


  UJEMIMO SONCE
  (Izkoriščanje sončne energije za namene ogrevanja sanitarne vode)

  NOSILEC PROJEKTA

  Razvojna agencija Sora d.o.o.

  PARTNERJI

  Radio Sora d.o.o.

  LOKACIJA PROJEKTA

  Občina Gorenja vas – Poljane
  Občina Škofja Loka (razen naselje Škofja Loka)
  Občina Železniki
  Občina Žiri

  CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

  16.787,50 EUR

  SREDSTVA LEADER

  11.690,64 EUR

  OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

  januar 2010 – avgust 2010

  VSEBINA PROJEKTA

  Eden od pomembnih, čeprav še vedno ne dovolj izkoriščenih obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) je sončna energija. Prednosti izkoriščanja sončne energije so, da postopek uporabe le-te ne onesnažuje okolja, proizvodnja in poraba sta na istem mestu, poleg  tega pa se je z uporabo sodobnih - trpežnejših materialov in novimi postopki izdelave podaljšala tudi življenjska doba sistemov izrabe sončne energije.

  Škofjeloško območje je zaradi svoje geografske lege značilno po izrazitih sončnih legah z nadpovprečnim številom sončnih dni na leto. Primer je vas Javorje, ki leži na območju, in je ena najbolj sončnih vasi v Sloveniji. Poleg dobrega sončnega obsevanja območja predstavljajo dodatni razlog za izvedbo projekta že izražene pobude za investicije v izrabo sončne energije s strani lokalnih prebivalcev in pripravljenost sodelovanja ter povezovanja pri skupnih razvojnih aktivnostih na področju izrabe OVE.

  Glede na zgoraj navedene razloge je namen projekta boljša izraba OVE s poudarkom na sončni energiji. Na področju pretvarjanja sončne energije v toplotno energijo so najenostavnejši in najbolj razširjeni sistemi za pripravo tople vode s sprejemniki sončne energije, ki v optimalnih pogojih zagotavljajo 80% pokritje potreb po sanitarni topli vodi. Strošek izvedbe teh sistemov je precej visok, zato bomo eno od ključnih aktivnosti v projektu namenili motiviranju in vzpostavitvi skupin potencialnih investitorjev, ki bodo preko organiziranega lastnega dela, pod strokovnim mentorstvom in manjšim vložkom finančnih sredstev izvedli konkretne investicije, samogradnje sprejemnikov sončne energije.

  Ostale aktivnosti projekta so koordinacija in vodenje projekta, motiviranje interesentov za izrabo OVE, informiranje, osveščanje in svetovanje potencialnim investitorjem ter promocija projekta oziroma aktivnosti.

  Ciljne skupine so potencialni investitorji v sisteme izrabe sončne energije za namene ogrevanja sanitarne vode.

  CILJI PROJEKTA

  - Osvestiti širšo javnost o možnostih samogradnje sončnih kolektorjev za namene ogrevanja sanitarne vode
  - Oblikovanje skupin samograditeljev sončnih kolektorjev za namene ogrevanja sanitarne vode
  - Izvedba investicij samogradnje sončnih kolektorjev za namene ogrevanja sanitarne vode

  PRIČAKOVANI REZULTATI

  - Večja osveščenost gospodinjstev in podjetij za samogradnjo sončnih kolektorjev za namene ogrevanja sanitarne vode
  - Izvedeni konkretni primeri uporabe sončne energije za ogrevanje sanitarne vode

  KONTAKTNE INFORMACIJE

  Razvojna agencija Sora d.o.o, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, T: 04/ 50 60 220, F: 04/ 62 02 200; info@ra-sora.si

  - Marjan Potočnik, Radio Sora d.o.o, Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka, T: 04/ 506 50 50, F: 04/ 506 50 60, marjan@radio-sora.si

   

  Na vrh


  GREMO NA IGRIŠČE

  PARTNERJI

  Razvojna agencija Sora d.o.o.

  PARTNERJI

  Občina Gorenja vas – Poljane
  Občina Škofja Loka
  Občina Železniki

  LOKACIJA PROJEKTA

  Občina Gorenja vas – Poljane
  Občina Škofja Loka (razen naselje Škofja Loka)
  Občina Železniki

  CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

  112.638,43 EUR

  SREDSTVA LEADER

  57.099,93 EUR

  OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

  1.8.2009 – 10.9.2010

  VSEBINA PROJEKTA

  Glede na to, da se različni servisi za občane v glavnem nahajajo v občinskih središčih, na podeželju pa jih skorajda ni, želimo s projektom v občinah Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in Železniki postaviti otroška igrala za druženje predšolskih in šolskih otrok. To bo pripomoglo k delni razrešitvi problema, pomanjkanju aktivnega preživljanja prostega časa predšolskih in šolskih otrok. Z izvedbo projekta bomo dosegli glavni namen: vzpostavitev kvalitetnega preživljanja prostega časa podeželskih otrok. Torej gre za projekt, ki bo vzpodbudil druženje otrok med sabo, saj bi se sicer v glavnem »družili« zgolj z računalnikom.

  Naš glavni cilj, ki je razviden skozi aktivnosti, je postaviti igrala ter pripraviti prostor za varno in kvalitetno druženje v prostoru, ki bodo  spodbudila otroško igrivost in ponudila prijeten prostor za druženje mlajših in starejših uporabnikov ter spodbudila otroke k druženju in ohranjanju osebnih stikov, ki danes vse preveč izginjajo. S pomočjo animatorjev, na dveh delavnicah na vsakem od štirih igrišč, bomo skušali povečevati pomen osebnega druženja, naučiti otroke pravilne uporabe igral ter jih naučili nekaj skupinskih iger, ki so se jih včasih igrali naši predniki. Na ta način bomo poskrbeli za ohranitev tradicionalnih znanj, natančneje starih otroških igric, ki so se jih igrali naši dedje in babice. Delavnice se bodo odvijale v poletnih mesecih leta 2010.

  Glavne aktivnosti bodo torej postavitev igral na štirih igriščih, eno igrišče pa bo zgrajeno praktično od začetka. Tam bo potrebno pripraviti ustrezno podlago, jo zasejati s travo, zasaditi grmovnice, postaviti ograjo, del pa se bo asfaltiral, saj bo namenjen za prosto igro otrok. Poleg postavitve samih igral na igrišča, se bodo izvajale delavnice, na katerih se bodo otroci igrali stare, pozabljene igre. Za promocijo projekta in aktivnosti v projektu bomo poskrbeli s pomočjo člankov v lokalnih časopisih in dveh oddaj na lokalnem radiu.

  Projekt je namenjen predšolski in šolski otroci iz okolice igrišč ter njihovim staršem in starim staršem.

  CILJI PROJEKTA

  - Postaviti igrala za druženje podeželskih otrok, ki bodo ob igralih varno in kakovostno preživljali svoj prosti čas.
  - Skozi animacijske aktivnosti spodbuditi otroke k kvalitetnemu preživljanju prostega časa in dodajanju večjega pomena osebnemu druženju.

  PRIČAKOVANI REZULTATI

  - Pridobitev štirih otroških igrišč opremljenih z novimi igrali-
  - Zagotovljena možnost igre in medsebojnega druženja podeželskih otrok iz okolice igrišč.
  - Izboljšani pogoji za socializacijo in kakovostno druženje podeželskih otrok.
  - Otroci poučeni o pravilni in varni uporabi igral ter možnostih igranja starih igric.
  - Ohranitev dediščine (stare družabne igrice).

  KONTAKTNE INFORMACIJE

  Razvojna agencija Sora d.o.o, Spodnji trg 2, 4220 Škofja Loka, T: 04/ 50 60 220, F: 04/ 62 02 200; info@ra-sora.si

  - Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, T: 04/ 51 83 100, F: 04/ 51 83 101, info@obcina-gvp.si

  - Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, T: 04/ 51 12 304, F: 04/ 51 12 318, obcina@skofjaloka.si

  - Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, T: 04/ 500 00 00, F: 04 500 00 20; valerija.stibelj@obcina.zelezniki.si

   

  Na vrh


  KO VEM, KAJ JEM
  (Izboljšanje ponudbe lokalnih produktov višje kakovosti potrošnikom)

  NOSILEC PROJEKTA

  Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka

  PARTNERJI

  Klavnica Škofja Loka

  LOKACIJA PROJEKTA

  Občina Gorenja vas – Poljane
  Občina Škofja Loka (razen naselje Škofja Loka)
  Občina Železniki
  Občina Žiri

  CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

  28.754,00 EUR

  SREDSTVA LEADER

  18.176 EUR

  OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

  november 2009 – julij 2010

  VSEBINA PROJEKTA

  Rezultati preteklih razvojnih programov so spodbudni, saj so se določeni tradicionalni škofjeloški produkti (dražgoški in loški medeni kruhki, slovenski med) ter produkti pod skupno blagovno znamko Dedek  Jaka in Babica Jerca že uveljavili pri lokalnih potrošnikih. Dosedanja ponudba se trži razdrobljeno (na kmetiji, tržnici, raznih prireditvah), potrošniki pa želijo večjo ponudbo, vse na enem mestu.

  S tem projektom želimo nadgraditi in razširiti ponudbo s produkti višje kakovosti s podeželja, ki nam jo lahko priskrbijo obstoječi in potencialni ponudniki lokalnih kmetij ter to ponudbo na enem mestu predstaviti in približati lokalnim potrošnikom, ki se vedno bolj zavedajo o pomenu zdrave prehrane.

  Vendar ugotavljamo, da za omenjene proizvode ni skupnega stalnega tržnega prostora.

  Za povečanje  dostopnosti produktov višje kakovosti  in produkte blagovne znamke Dedek Jaka in Babica Jerca, je KGZ z.o.o. Škofja Loka pripravljena ponuditi potrošniku omenjene izdelke na enem mestu.

  Aktivnosti, ki se bodo izvajale tekom projekta so:
  - Anketiranje in motivacijske aktivnosti obstoječih in potencialnih ponudnikov produktov višje kakovosti, katere je potrebno analizirati in narediti bazo podatkov za zainteresirane ponudnike, ki imajo že obstoječe oz. bodo imeli nove dodatne viške produktov višje kakovosti. Analiza ankete se predstavi v lokalnih medijih (radio, časopisi). Izvajale se bodo  razne animacijsko motivacijske delavnice za ponudnike produktov višje kakovosti,  ki bodo govorile o prednostih naravi prijaznega kmetovanja (višja cena za višjo kakovost, pridobitev certifikata, prepoznavnost na trgu), strokovno podkovane  delavnice, ki bodo predstavile pogoje za registracijo in pridobitev certifikata, davčno zakonodajo,…
  - Celostna ureditev prodajnega mesta, s ponudbo lokalnih višje kakovostnih produktov s podeželja  vključuje vse aktivnosti, od nakupa in postavitve opreme do raznih dogovorov s ponudniki / partnerji, izbora produktov, zbiranje naročil in distribucije, dobave in skladiščenja ter postavitvijo spletne strani, ki je pomembna povezava med ostalimi partnerji v projektu in potrošniki.
  - Osveščanje potrošnikov o ponudbi, kakovosti in pomenu zdrave prehrane preko medijev, lokalnih časopisov in predstavitvenih materialov o zdravi prehrani.

  Ključni problemi, na katere se usmerjamo s projektom in ki jih skušamo rešiti so:
  - Povečati obseg ponudnikov in pestrost ponudbe produktov višje kakovosti
  - Dostopnost ponudbe lokalnim potrošnikom
  - Osveščenost lokalnih potrošnikov o prednostih uporabe zdrave hrane

  Za ta projekt sta ključna tako proizvajalec kot potrošnik. Na eni strani moramo spodbuditi potencialne ponudnike za proizvodnjo produktov višje kakovosti in posledično zagotoviti ponudbo na stalnem tržnem mestu, na drugi strani pa je potrebno podučiti in zavestno osveščati lokalne potrošnike o produktih višje kakovosti, ki zelo vplivajo na zdravje in dobro počutje.

  S tem posledično dosežemo na eni strani dodaten vir dohodka za pridelovalce, ohranitev poseljenosti podeželja, prepoznavnost oz. izvornost kakovostnih produktov s podeželja, na drugi strani pa zadovoljne kupce.

  CILJI PROJEKTA

  1. Zmotivirati potencialne ponudnike, da ponudijo svoje produkte na trg (potencialne ponudnike spodbuditi, da ponudijo obstoječe in zagotovijo nove, dodatne viške produktov višje kakovosti).

  2. Postaviti stalni prodajni kotiček (v prodajnem kotičku želimo na enem mestu zagotoviti stalno raznovrstno ponudbo s produkti višje kakovosti).

  3. Povečati osveščenost potrošnika o prednostih, ki jih prinaša uporaba produktov višje kakovosti (potrošnike je potrebno seznaniti o dostopnosti, tržni ponudbi in pomenu produktov višje kakovosti).

  PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Ugotovljeno stanje obstoječe ponudbe ter obstoječih in potencialnih ponudnikov produktov višje kakovosti v lokalnem okolju.

  • Oblikovana skupina obstoječih in potencialnih ponudnikov za tržno proizvodnjo produktov višje kakovosti.

  • Zagotovljena stalna ponudba produktov višje kakovosti na enem mestu (prodajni kotiček).

  • Osveščeni lokalni potrošniki o pomenu, vrednotah, koristih zdrave prehrane produktov višje kakovosti.

  KONTAKTNE INFORMACIJE

  Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja Loka, T: 04/ 513 03 24, F: 04/ 513 03 03, spelca.skraba@kgz-skloka.si

  Na vrh  OŽIVIMO UPORABO TRADICIONALNIH ZNANJ IN PRODUKTOV NA ŠKOFJELOŠKEM

  Klikni za lastnosti slike

ozivimo1.gif
original:(614x461, 168 Kb
objava:(100x75, 2,5 Kb, format jpg )

  NOSILEC PROJEKTA

  Razvojna agencija Sora d.o.o.

  PARTNERJI

  - Kmetijsko gozdarski zavod Kranj - Oddelek za kmetijsko svetovanje, Enota Škofja Loka
  - Čebelarsko društvo Škofja Loka
  - Društvo za razvoj podeželja Resje
  - Občina Gorenja vas - Poljane
  - Občina Žiri

  LOKACIJA PROJEKTA

  Občina Gorenja vas – Poljane
  Občina Škofja Loka (razen naselje Škofja Loka)
  Občina Železniki
  Občina Žiri

  CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

  30.220,81 €

  SREDSTVA LEADER

  15.071,90 €

  OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

  oktober 2008 - december 2008

  VSEBINA PROJEKTA

  Že v projektih preteklega programskega obdobja je bila velika pozornost dana oživljanju tradicionalnih znanj in produktov, ki so bili nadgrajeni v skupni blagovni znamki Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni izdelki iz škofjeloških hribov. S tem projektom pa smo želeli tradicionalna znanja ohraniti, na novo oživeti in spodbujati ter povečati interes za izdelavo in uporabo tradicionalnih produktov, ki v dosedanjih razvojnih aktivnostih niso bili zajeti (dražgoški kruhki in drugi medeni izdelki, ekološki pridelki in izdelki, izdelki iz sadja in zelenjave ter zeliščni izdelki).
  Namen projekta je bil ob strokovni podpori in s posredovanjem novih znanj in izkušenj oblikovati interesne skupine in oblikovati seznam potencialnih tradicionalnih izdelkov, kar bi doprineslo k ponovnem oživljanju tradicionalnih posebnosti območja z razvojem tradicionalne ponudbe. To je osnova za nadgradnjo skupne blagovne znamke in turistične ponudbe na Škofjeloškem.
  Aktivnosti so zajemale animacijske delavnice z namenom ohranjanja tradicionalnih znanj in produktov, motivacijske aktivnosti z izvedbo izobraževanj za odrasle in delavnic za otroke ter strokovno podporo ponudnikom, ki so prenašali in ohranjali tradicionalna znanja produktov, značilnih za lokalno območje. Tekom projekta so se uredili tudi manjkajoči izobraževalno promocijski prostor za druženje čebelarjev in promocijo pomena čebelarstva ter tradicionalnih znanj ter nakupile stojnice za izvedbo delavnic z otroci in nadaljno promocijo tradicionalnih posebnosti območja na tradicionalnih prireditvah.
  Ciljno skupino so sestavljali obstoječi in potencialni poznavalci in ljubitelji tradicionalnih znanj, uporabniki tradicionalnih produktov in druga zainteresirana javnost, ki jim tradicionalne značilnosti lokalnega okolja nekaj pomenijo, vzporedno pa si bili vključeni tudi najmlajši prebivalci podeželja.

  CILJI PROJEKTA

  Glavni cilj je bil oblikovati interesne skupine z namenom prenosa, ohranitve in oživitve tradicionalnih znanj in posebnosti tradicionalnih produktov med prebivalce podeželja, razširiti uporabo tradicionalnih produktov iz lokalnega okolja, povečati obseg in raznovrstnost teh produktov na območju lokalne akcijske skupine, določiti potencialne tradicionalne izdelke, ki bi tvorili tradicionalno ponudbo na območju ter zagotoviti ustrezno infrastrukturo za nadaljne aktivnosti spodbujanja tradicionalnih znanj in promocije.

  DOSEŽENI REZULTATI

  - oblikovane 4 interesne skupine na področjih tradicionalne peke, tradicionalne predelave sadja, zeliščarstva in čebelarstva oz. izdelave medenih izdelkov. Nekateri člani teh skupin s svojimi dejavnostmi (kot nosilci osebnega dopolnilnega dela ali dopolnilnih dejavnosti) ali s sodelovanjem v različnih društvih že prispevajo k ohranjanju tradicionalnih znanj in posebnosti lokalnega okolja.

  - Izvedena 4 animacijska srečanja za 4 ciljna področja (za ohranjanje tradicionalne peke, za ohranjanje priprave tradicionalnih sadnih izdelkov, za ohranjanje izdelave tradicionalnih zeliščnih izdelkov, za ohranjanje tradicionalnih medenih izdelkov)

  - Izbrani tradicionalni produkti, ki so potencialno zanimivi za dopolnitev tradicionalne ponudba na podeželju in sicer:
     - medeni kruhki: kot spominki (vstopnice na prireditve) in kot medeno pecivo, izdelano po recepturi, značilni za dražgoške kruhke ,
     - zeliščni izdelki: čaji (mešanice v lokalnem prostoru značilnih zdravilnih rastlin), zeliščne tinkture (gabezova, kostanjeva, ognjičeva) in zeliščna mazila
     - sadni izdelki: kompoti (češnjev), suho sadje oz. marmelade (slivova, borovničeva) (2 sklopa novih izdelkov)
     - pekovski izdelki: različne vrste kruhov in drugi pekovski izdelki

  - Čebelarsko društvo Škofja Loka je v svojem Domu čebelarjev uredilo manjkajoči sprejemni prostor s postavitvijo razstavne vitrine, namenjen druženju in osveščanju čebelarjev in drugih prebivalcev podeželja o pomenu čebelarstva ter tradicionalnih znanj.

  - Za obstoječe in potencialne ponudnike tradicionalnih izdelkov ter potrošnike so bila organizirana 4 motivacijska predavanja, s poudarkom na pomenu in uporabi lokalnih tradicionalnih produktov. Vsebina predavanj:
  - Pomen in uporaba tradicionalnih pekovskih in sadnih izdelkov (2 izvedbi)
  - Uporaba zeliščnih pripravkov
  - Čebelji pridelki – moč narave

  - Otroci so se lahko tekom projekta preizkusili na 2 ustvarjalnih delavnicah in sicer:
     - Na delavnici peke kruha in predelave sadja na Kmetiji Pr´Zamud v Dolenčicah, kjer so sami zamesili testo, oblikovali hlebčke, jih položili v peharje in nato spekli v krušni peči. Med peko pa so še narezali sadje, ga razporedili po lesah in tako pripravili za tradicionalno sušenje v krušni peči.
     - Značilnosti čebelarstva in dražgoških kruhkov pa so spoznali na delavnici izdelovanja dražgoških kruhkov oz. postopek njihove krasitve; med samo peko teh kruhkov pa so otroci izdelovali okraske in svečke iz voska, čebelar pa jim je predstavil panj, domovanje čebel.

  - 2 občini na Škofjeloškem sta se odločili za nakup enotnih stojnic s streho, ki bodo služile tako nadaljni promociji tradicionalne ponudba na tradicionalnih prireditvah (Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov, Teden podeželja, Žirovska noč, Semanji dan, Čipkarski dnevi...) kot tudi izvedbi ustvarjalnih delavnic z otroci v prostoru.

  KONTAKTNE INFORMACIJE


  Razvojna agencija Sora d.o.o, Spodnji trg 2, Škofja Loka, T: 04/ 50 60 225, kristina.miklavcic@ra-sora.si,

  - Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Enota Škofja Loka, Studenec 5, Škofja Loka, T: 04/ 51 12 701, 04/ 51 12 702, majda.luznar@kr.kgzs.si,

  - Čebelarsko društvo Škofja Loka, Frankovo naselje 51, Škofja Loka, T: 04/ 51 34 780, 041/ 590 166, nmarijan@siol.net

  - Društvo za razvoj podeželja Resje, Poljanska cesta 2, Škofja Loka, T: 041/ 676 703, stanonikm@siol.net,

  - Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, T: 04/ 518 31 14,

  - Občina Žiri, Trg svobode 2, Žiri, T: 04/ 505 07 00.

  Na vrh


  SONCE IN SENCE – Izkoristimo obnovljive vire energije

  Klikni za lastnosti slike

ujemimo sonce.gif
original:(645x484, 196 Kb
objava:(250x188, 11 Kb, format jpg )

  NOSILEC PROJEKTA

  Razvojna agencija Sora d.o.o.

  PARTNERJI

  - Radio Sora d.o.o

  LOKACIJA PROJEKTA

  Občina Gorenja vas – Poljane
  Občina Škofja Loka (razen naselje Škofja Loka)
  Občina Železniki
  Občina Žiri

  CELOTNA VREDNOST PROJEKTA 

  19.309,76 €

  SREDSTVA LEADER

  11.183,70 €

  OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA

  oktober 2008 – december 2008

  VSEBINA PROJEKTA

  Škofjeloško območje je pretežno hribovito z visoko gozdnatostjo (71 – 80 %), se pravi z velikim deležem biomase. Značilno je tudi po izrazitih sončnih legah (vas Javorje ena najbolj sončnih vasi v Sloveniji), zato so potenciali tudi v izrabi sončne energije v energetske namene. Poleg navedenih razlogov pa so bili dodatna spodbuda za izvedbo tudi nove iniciative s strani lokalnih prebivalcev za projekte s področja izkoriščanja lesne biomase in sončne energije.
  Namen projekta je bil učinkovitejše širiti informacije, znanja in izkušnje bodisi strokovnjakov na področju energetike in gozdarstva bodisi investitorjev v izrabo sončne energije in lesne biomase, kar bi spodbudilo k povečanju obsega predelave lesne biomase v lesne energente, obsega uporabe omenjenih dveh potencialno zanimivih obnovljivih virov energije v našem okolju in investicij v ta namen.

  S sklopom motivacijsko izobraževalnih aktivnosti na lokalno najbolj poslušanem radiu (oddaje, ankete, spoti na temo izrabe lesne biomase in sončne energije), ogledom dobre prakse na terenu in svetovalnim forumom naj bi informirali potencialne uporabnike obnovljivih virov energije ter širili znanja in izkušnje o učinkoviti rabi energije in o možnostih izrabe teh virov, s poudarkom na energiji sonca in lesne biomase. Potencialne investitorje bi seznanili tudi o možnostih ogrevanja s kogeneracijo ter izrabei sončne energije za stanovanjske hiše, poslovne objekte ter javne institucije.
  Svetovalni forum naj bi predstavljal stalno informacijsko točko, kjer bi potencialni investitorji v izrabo obnovljivih virov energije lahko postavljali vprašanja svetovalcem tega področja, z njihovo pomočjo reševali dileme o energetsko varčni gradnji in ukrepih v učinkovito sanacijo objektov, pridobili informacije o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev, kar bo še dodatno vzpodbudilo k odločanju za ukrepe v učinkovito rabo energije oz. investicije v energetske namene.
  Pomembna aktivnost naj bi bila motivirati lokalno prebivalstvo za aktivno sodelovanje v projektnih aktivnostih (interesne skupine) v nadaljevanju projekta, ki bi prilagojene njihovim potrebam glede na odzive v kontaktnih oddajah, preko anket ali foruma.

  Ciljne skupine so bili potencialni investitorji v izrabo obnovljivih virov energije in uporabniki le-teh (gospodinjstva, graditelji, poslovni subjekti, lokalne skupnosti in javne institucije, predelovalci lesa in lastniki gozdov).

  CILJI PROJEKTA

  S sklopom motivacijsko izobraževalnih aktivnosti na radiu, ogledom uspešno realiziranih energetskih rešitev na terenu in postavitvijo svetovalnega foruma na spletnih straneh naj bi učinkovitejše širili informacije, znanja in izkušnje o učinkoviti rabi energije z izrabo obnovljivih virov med potencialne člane interesnih skupin v nadaljevanju projekta v letu 2009 in druge prebivalce na Škofjeloškem, s čimer bomo povečali interes tako lastnikov gozdov kot tudi nosilcev lesno predelovalnih dejavnosti za predelavo lesne biomase v proizvode za ogrevanje, povečali obseg investicij v izrabo lokalnih obnovljivih virov in uporabo teh virov.

  DOSEŽENI REZULTATI

  • Večja informiranost in osveščenost potencialnih ponudnikov biomase in porabnikov energije o možnostih za učinkovito rabo le-te (izvedba 7 motivacijsko – izobraževalnih oddaj na temo obnovljivih virov energije, redni napovedniki oddaj ter spoti, ki so spodbudili k poslušanju oddaj in kritičnemu razmišljanju o varovanju okolja, izvedba anket, energetski forumu, predstavitev izkušenj obstoječih investitorjev v učinkovito rabo energije na strokovni ekskurziji).

  • Oblikovanje interesnih skupin s področja obnovljivih virov energije za nadaljnje delo na terenu.

  • Izvedenih 7 motivacijsko – izobraževalnih kontaktnih oddaj na teme:
  o splošna vsebina obnovljivih virov energije,
  o izolacijski materiali,
  o sončna energija za ogrevanje vode,
  o lesna biomasa,
  o kotli in kotlovnica na lesno bimaso,
  o pridobivanje električne energije iz sončevega sevanja ter
  o opredstavitev primera dobre prakse.

  • Izvedenih 61 napovednikov oddaj 2 različnih vsebin.

  • Izvedba 3 različnih spotov provokativne vsebine v času izvajanja oddaj, 46 ponovitev.

  • Izvedba 6 različnih anket v času izvajanja oddaj preko spletnih strani (30 - 40 odgovorov/anketo) in v javnosti (4 -6 oseb/anketo).

  • Vzpostavitev energetskega foruma s temami aktualno, biomasa, sončna energija (http://fotum2.ra-sora.si/)

  • Izvedena strokovna ekskurzija, predstavljeni 4-je primeri uspešnih energetskih rešitev, 36 udeležencev.

  KONTAKTNE INFORMACIJE

  Razvojna agencija Sora d.o.o., Spodnji trg 2, Škofja Loka, T: 04/ 50 60 225, kristina.miklavcic@ra-sora.si

  Radio Sora, Kapucinski trg 4, Škofja Loka, T.: 04/ 506 50 50; marjan@radio-sora.si

  Lojze Filipič, Potok 8, Železniki, T: 04/ 514 76 77, 041/ 474 455

  Boštjan Škrlep: Stražiška ulica 21, Kranj, T: 04/ 231 00 87

   

  Na vrh

 • Javni poziv LAS:

  3. javni poziv LAS izbor operacij v programskem obdobju 2014-2020 je zaprt

  Aktualni projekti:

   


  Strategije lokalnega razvoja za LAS loškega pogorja za obdobje 2014 - 2020


  INFORMATIVNO - PROMOCIJSKA PUBLIKACIJA Projekti LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2007-2013