IMPRESIJE ŠKOFJELOŠKKEGA

Kulturna dediščina na Škofjeloškem je zelo bogata, treba pa jo je približati širši publiki in s tem povečati zavedanje o njenem pomenu. Povezovanje muzejev in kulturnih centrov se odvija že več let, vendar ga je treba nadgraditi z inovativnimi pristopi in novimi tehnologijami. Skozi projekt so se oblikovale privlačne in zanimive vsebine za različne ciljne skupine, prilagodila sta se animacija in vodenje, interaktivno pa so se obogatile tudi razstave. Vzpostavil se je skupen sistem trženja in promocije za dolgoročno sodelovanje partnerjev z vzpostavitvijo nove zaposlitve. Okrepila se je promocija na različnih družbenih omrežjih, lokalnih medijih in spletnih straneh, oblikovali in izdelali so družabno igro ter promocijski video skupnega produkta – muzejske transverzale. Razviti so bili različni novi programi ter nadgrajeni pedagoški programi v muzejih in kulturnih centrih. Projekt Impresije Škofjeloškega je turistično ponudbo tako še dodatno obarval in še bolj povezal pri promociji

Ukrep 2: Razvoj in trženje skupnih produktov in storitev

Partnerji v projektu: Zavodza turizem in kulturo Poljanska dolina, Razvojna agencija Sora, d. o. o., Javni zavod Ratitovec, Loški muzej Škofja Loka, Občina Žiri

Vrednost projekta: 84.148,30 €

Vrednost sofinanciranja iz sklada EKSRP: 66.869,62 €

Status: zaključen

 

 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Deli na socialna omrežja

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.