Aktualni pozivi

Objava in predstavitev 7. Javnega poziva

Objavljen je 7. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020. Javni poziv bo odprt do 30. septembra 2020.

Javni poziv je zaprt


Predstavitev
 7. Javnega poziva bo potekala sredo, 2.9.2020 ob 16.00 v veliki sejni sobi Občine Škofja Loka na Upravni enoti, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka. Zaradi lažje organizacije in zagotavljanja ustrezne varnosti z namenom preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 Vas prosimo, da se na dogodek prijavite do 31.8.2020, in sicer na naslov info@las-pogorje.si. Na dogodku je z namenom preprečevanja širjenja okužbe potrebno upoštevati aktualna priporočila NIJZ.

Za vse informacije pa se lahko obrnete na pisarno LAS.

Vabljeni k pripravi in prijavi projektnih idej!

 

Rezultati 7. javnega poziva LAS

Na 7. javnem pozivu Las loškega pogorja je bilo potrjenih šest od osmih prijavljenih operacij:

 • Virtualna kreativnost (Razvojna agencija Sora d.o.o – vodilni partner, Zveza društev Karata – Karata film,  Biro Kalan, Matej Kalan s.p.),
 • Crngoro naokrog (Razvojna agencija Sora d.o.o – vodilni partner, JSKD, Območna izpostava Škofja Loka, Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, Loški muzej Škofja Loka, Občina Škofja Loka, Župnija Stara Loka),
 • Jem lokalno, jem boljše (Razvojna agencija Sora d.o.o – vodilni partner, Kmetijsko gozdarska zadruga z.o. Škofja Loka, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, P-ino d.o.o.),
 • Vodni viri Škofjeloškega (Razvojna agencija Sora d.o.o – vodilni partner, Občina Žiri, Zveza društev Karata – Karata film),
 • Vseživljenjsko varovanje narave (Ljudska univerza Škofja Loka – vodilni partner, Drevsenica Zakotnik, Turistično društvo Žirovski vrh, Mizarstvo Simon Drlink),
 • Interaktivno in sodobno (Javni zavod Ratitovec – vodilni partner, Razvojna agencija Sora d.o.o., Občina Žiri, Muzejsko društvo Žiri).

Skupna vrednost zaprošenih sredstev znaša: 501.159,88 €

Dokumentacija:

▪ 2.2_Prilogi 7 in 8 za 6. javni poziv za EKSRP
▪ 3.4_Prilogi 7 in 8 za 6. javni poziv za ESRR
▪ 3.3_Prijavnica ESRR za izbor operacij-LAS loškega pogorja_6. javni poziv
▪ 2.1_Prijavnica EKSRP za izbor operacij-LAS loškega pogorja_6. javni poziv
▪ 1_6. javni poziv za izbor operacij_EKSRP
▪ ESRRPravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz PRP 2014 – 2020

Pretekli pozivi

6. Javni poziv

6. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020.

Datum zaključka: 16. 12. 2019

Razpisana sredstva:
EKSRP: 344.392, 19 €
ESRR: 87.975,74 €

Dodatne informacije:
Telefon: 04/51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

Status: zaprt

Na javnem pozivu so bile potrjene štiri prijavljene operacije:

– Prepletanja – vključujoče skupnosti na Loškem (Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse – vodilni partner in Osnovna Osnovna šola Železniki),

– Aktivno proti invazivkam (Ljudska univerza Škofja Loka – vodilni partner, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Ribiška družina Visoko),

– Hidden hills trail (BEDERFLY d.o.o. – vodilni partner, Turizem Škofja Loka , Razvojna agencija Sora d.o.o.),

– ŽIVI ŽIVO (Zavod KRES, kultura in izobraževanje – vodilni partner, INVIDA d.o.o, Društvo U3 Univerza za tretje življenjsko obdobje).

Skupni znesek zaprošene vrednosti projektov znaša 225.748,26 €.

Poziv za nabor projektnih idej

za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020.

Poleg že razpoložljivih sredstev, ki bodo razpisana s 6. javnim pozivom LAS loškega pogorja, smo na podlagi uspešnosti doseganja mejnikov pridobili še dodatna sredstva. Do njih bomo upravičeni v kolikor jih bomo uvrstili v finančni okvir spremembe Strategije lokalnega razvoja.

Namen nabora idej je, da se zberejo projektne ideje, ki so v prostoru in skupaj poiščemo partnerje, s katerimi boste uresničili svoj projekt. 6. javni poziv bo odprt v jesenskem času, zato je sedaj odlična priložnost za povezovanje in oblikovanje projektov.

Projektne ideje lahko vežete na kateregakoli od ukrepov Strategije lokalnega razvoja in bodo podlaga za nadaljnje postopke za njeno spremembo.

Vaše projektne ideje nam pošljite do 16.8.2019.

Dodatne informacije:
vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure
LAS loškega pogorja
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Telefon: 04/ 51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

5. Javni poziv

za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020

Datum zaključka: 16.11.2018 ob 12.00 uri

Status: Zaprt

Razpisana sredstva:

 • EKSRP: 210.000,00 €

Dodatne informacije:
vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure
LAS loškega pogorja
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Telefon: 04/ 51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

4. Javni poziv

za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020

Datum zaključka: 26.3.2018 ob 12.00 uri

Status: Zaprt

Razpisana sredstva:

 • EKSRP: 70.000,00 €
 • ESRR: 180.000,00 €

Dodatne informacije:
LAS loškega pogorja
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Telefon: 04/ 51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

3. Javni poziv

 za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020.

Datum zaključka: 16. 12. 2019

Razpisana sredstva:
EKSRP: 344.392, 19 €
ESRR: 87.975,74 €

Dodatne informacije:
Telefon: 04/51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

Status: zaprt

Na javnem pozivu so bile potrjene štiri prijavljene operacije:

– Prepletanja – vključujoče skupnosti na Loškem (Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse – vodilni partner in Osnovna Osnovna šola Železniki),

– Aktivno proti invazivkam (Ljudska univerza Škofja Loka – vodilni partner, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Ribiška družina Visoko),

– Hidden hills trail (BEDERFLY d.o.o. – vodilni partner, Turizem Škofja Loka , Razvojna agencija Sora d.o.o.),

– ŽIVI ŽIVO (Zavod KRES, kultura in izobraževanje – vodilni partner, INVIDA d.o.o, Društvo U3 Univerza za tretje življenjsko obdobje).

Skupni znesek zaprošene vrednosti projektov znaša 225.748,26 €.

2. Javni poziv

za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020

Datum zaključka: 5.12.2016 ob 12.00 uri

Status: Zaprt

Razpisana sredstva:

 • EKSRP: 140.000,00 €
 • ESRR: 140.000,00 €

Dodatne informacije:
LAS loškega pogorja
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Telefon: 04/ 51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

1. Javni poziv

za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020
V skladu z navodili Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je prišlo do popravka vsebine 1. javnega poziva LAS, prijavnega obrazca in navodil za izpolnjevanje stroškovnega načrta operacije.
Popravljena razpisna dokumentacija:

 • 1. javni poziv za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS loškega pogorja v programskem obdobju 2014 – 2020
 • Prijavnica za izbor operacij CLLD financiranih iz sredstev ESRR na območju LAS loškega pogorja
 • Navodila za izpolnjevanje stroškovnega načrta operacije

Ostala razpisna dokumentacija 1. javnega poziva LAS je nespremenjena.
Datum zaključka: 7.11.2016 ob 12.00 uri

Status: Zaprt

Razpisana sredstva:

 • EKSRP: 70.000,00 €
 • ESRR: 70.000,00 €

Dodatne informacije:
LAS loškega pogorja
Poljanska cesta 2
4220 Škofja Loka

Telefon: 04/ 51 20 131
E-naslov: info@las-pogorje.si

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.