Vabilo za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini loškega pogorja

"
Želiš sooblikovati Škofjeloško podeželje? Postani član LAS do leta 2027!
"

LAS loškega pogorja je organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, ustanovljena z namenom uresničevanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristopa LEADER/CLLD) na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri.

Namen pristopa LEADER/CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju razvojnih potencialov in zmogljivosti območja ter aktivno vključevanje prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju.

Partnerstvo v LAS je sestavljeno iz članov, ki imajo stalno prebivališče, sedež ali izpostavo na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, in sicer iz vrst:

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi subjekti, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo je odprto, prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Je brezplačno in nudi članom številne ugodnosti. Kot član LAS boste lahko:

V kolikor želite biti del članstva LAS loškega pogorja vas prosimo, da izpolnite priloženo pristopno izjavo.

Pristopne izjave za članstvo v LAS do 2027 nam lahko posredujete  na elektronski naslov info@las-pogorje.si ali na naslov Razvojna agencija Sora, LAS loškega pogorja, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka.

Dodatne informacije v zvezi z vstopom v partnerstvo LAS lahko dobite na Razvojni agenciji Sora, LAS loškega pogorja, na telefonski številki 040 769 523 ali elektronskem naslovu info@las-pogorje.si.

 

 

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.