Potrditev osnutka SLR LAS loškega pogorja do 2027

"
Skupščina LAS loškega pogorja je potrdila osnutek SLR LAS loškega pogorja do leta 2027!
"

Strategija lokalnega razvoja LAS loškega pogorja do leta 2027 je bila pripravljena v okviru lokalnega partnerstva in predstavlja pomemben razvojni dokument območja. Osnutek SLR LAS loškega pogorja je bil po zaključku javne obravnave v potrditev posredovan Skupščini LAS, ki ga je 25. julija 2023 potrdila.

Pisarna LAS je Osnutek SLR v pregled na MKGP oddala v sredo, 26. julija 2023.

SLR_LAS lo_kega pogorja_oddaja.signed (.pdf)

SLR LAS je oblikovana tako, da sledi ciljem programov na nacionalni in regionalni ravni ter je skladna z lokalnimi razvojnimi strategijami. Zasnovana je dovolj široko, da na podlagi zastavljenih ciljev in oblikovanih ukrepov omogoča realizacijo prepoznanih razvojnih potreb in potencialov območja LAS in doseganje kazalnikov. LAS loškega pogorja je v programskem obdobju do leta 2027 upravičena do javne podpore iz dveh skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), v skupni višini 1.750.927,03 €.

SLR LAS loškega pogorja je sestavljena iz dveh ciljev, štirih ukrepov in kazalnikov, ki pripadajo posameznemu cilju in ukrepu. Opredelitev vseh naštetih je ključnega pomena pri pripravi strateškega dokumenta (SLR), saj samo dobro opredeljeni ukrepi in kazalniki omogočajo pripravo operacij, ki prispevajo k boljšemu in skladnejšemu razvoju podeželja. Posameznemu ukrepu pripada kazalnik, bodisi EKSRP ali ESRR sklada. Pri oblikovanju slednjih in določanju njihovih vrednosti je potrebno upoštevati realnost njihove izvedljivosti, saj ima SLR omejeno financiranje.

Ključno vlogo za uspešno izvajanje SLR in doseganje zastavljenih kazalnikov bo imelo povezovanje in sodelovanje med deležniki iz različnih sektorjev in interesnih skupin. Verjamemo, da bomo s takšnim načinom delovanja in z bogatimi izkušnjami iz preteklosti tudi v tem programskem obdobju uspeli pripraviti projekte, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja na podeželju.

 

 

 

 

 

 

Deli na socialna omrežja

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.