PROJEKT: od 16. 12. 2016 do 31. 01. 2018

Kjer domujejo zgodbe

Cilj projekta je varovanje kulturne dediščine, povečanje njene dostopnosti in posredovanje vrednot in tradicionalnih znanj sodobni družbi, preko povezovanja institucij, pristojnih za varstvo kulturne dediščine na celotnem območju LAS loškega pogorja.

V operaciji Kjer domujejo zgodbe – Transverzala muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem partnersko nastopajo institucije, ki jim je skupno poslanstvo varstvo kulturne dediščine. Loški muzej sodi v državno mrežo muzejev, medtem ko ostali partnerji delujejo na lokalnem nivoju, saj skrbijo za premično dediščino v obliki muzejskih zbirk, kot manjši kulturni centri oziroma rokodelski center. Ne glede na nivo oziroma velikost pa je pri vseh partnerjih zelo prisotno zavedanje, kako nas kulturna dediščina bogati. Zavedajo se, da zgolj zbiranje predmetov iz preteklosti in njihovo razstavljanje v muzejskih zbirkah ne zadostuje več; bogastvo znanja iz preteklosti želijo posredovati sodobni družbi. Zato so potrebni predmeti, ki niso le predmeti, temveč predmeti z zgodbo. Vzpostavljena bo komunikacija z obiskovalci, ki preko spoznavanja zgodb, vezanih na razstavljanje predmete, začutijo sporočilo dediščine in ga pretvorijo v doživetje žive kulture. V okviru operacije partnerji oživljajo prav na te zgodbe kot sredstvo komunikacije: zgodbe, ki jih s svojimi razstavami pripovedujejo muzeji, zgodbe lokalnih območij (legende, zgodovinske pripovedke) ter ne nazadnje zgodbo škofjeloškega območja kot prostora z močnim zgodovinskim ozadjem skupne identitete Loškega gospostva.

S povezovanjem ponudbe muzejev, kulturnih centrov in rokodelskega centra želijo partnerji v okviru operacije oblikovati nov integralni turistični proizvod, ki so ga poimenovali transverzala muzejev in kulturnih centrov na škofjeloškem in preko njega predstaviti obiskovalcem možnost za odkrivanje in doživljanje zgodovine, bogate tradicije rokodelskih veščin in ustvarjalnosti območja.

Aktivnosti

Faza 1:

 • vzpostavitev transverzale muzejev in kulturnih centrov na škofjeloškem,
 • popestritev ponudbe muzejev in kulturnih centrov – zasnova, izvedba prvega dela vsebin,
 • promocija operacije in njenih rezultatov.

Faza 2:

 • popestritev ponudbe muzejev in kulturnih centrov – dokončna izvedba vsebin,
 • promocija transverzale,
 • promocija operacij in njenih rezultatov.

Internetna stran operacije: www.kulturnadozivetja.si

"
Cilj projekta je varovanje kulturne dediščine, povečanje njene dostopnosti in posredovanje vrednot in tradicionalnih znanj sodobni družbi, preko povezovanja institucij, pristojnih za varstvo kulturne dediščine na celotnem območju LAS loškega pogorja.
"
Glavni namen operacije:

S povezovanjem ponudbe muzejev, kulturnih centrov in rokodelskega centra želijo partnerji v okviru operacije oblikovati nov integralni turistični proizvod, ki so ga poimenovali transverzala muzejev in kulturnih centrov na škofjeloškem in preko njega predstaviti obiskovalcem možnost za odkrivanje in doživljanje zgodovine, bogate tradicije rokodelskih veščin in ustvarjalnosti območja.

Finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta: 98.962,30 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 69.573,66 EUR

Naložbo financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

 

Rezultati operacije:
 • Nadgrajena in povezana ponudba muzejev, kulturnih centrov in rokodelskega centra.
 • Vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje institucij, pristojnih za varstvo kulturne dediščine na škofjeloškem v obliki neformalne mreže.
 • Nov integralni turistični produkt – transverzala muzejev in kulturnih centrov na škofjeloškem.
 • Vzpostavljeno novo delovno mesto za nadaljnje povezovanje in širjenje vsebin v muzejih in kulturnih centrih.
Kontakti:

 

Sodelujoče organizacije v projektu:
 • Občina Žiri,
 • Občina Gorenja vas – Poljane,
 • Razvojna agencija Sora d.o.o.,
 • Loški muzej Škofja Loka,
 • Javni zavod Ratitovec,
 • LAS loškega pogorja.

Kjer domujejo zgodbe

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.