Strategija LAS

Strategijo lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR) za programsko obdobje 2014 – 2020 smo oblikovali v okviru lokalnega partnerstva na območju štirih občin, in sicer Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter se povezali v Lokalno akcijsko skupino loškega pogorja. Območje teh štirih občin je zgodovinsko povezano, kar se odraža v družbeni povezanosti in konstantnemu sodelovanju med različnimi akterji. Območje s podobnimi naravnimi danostmi tako predstavlja zaokroženo geografsko in funkcionalno enoto.

Strategija LAS loškega pogorja 2019V partnerstvu smo se je odločili, da pristopimo k reševanju razvojnih potreb in izzivov na vseh štirih tematskih področjih ukrepanja:

  • ustvarjanje delovnih mest,
  • razvoj osnovnih storitev,
  • varstvo okolja in ohranjanje narave ter
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilje, zastavljene znotraj SLR, bomo uresničevali s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

"
Inovativnost, povezovanje in trajnost za gospodarsko in socialno vključenost lokalnega prebivalstva je rdeča nit, ki nas vodi skozi celotno SLR. Verjamemo, da prav spodbujanje podjetništva, temelječega na lokalnih potencialih in povezovanje lahko privedeta do novih in stabilnih delovnih mest. To bomo dosegli z zagotavljanjem kakovostnega podpornega okolja, ki bo vodilo k razvoju podjetnosti, kreativnosti in ustvarjalnosti, ter k razvoju in trženju novih produktov in storitev.
"

Prepričani smo, da je potrebno vsem prebivalcem na območju LAS zagotoviti enake možnosti. S tem namenom želimo podeželskemu prebivalstvu povečati dostopnost do storitev. Cilj, ki ga prenašamo v novo programsko obdobje, je namenjen nadaljnjemu povečevanju oskrbe z lokalnimi prehrambnimi proizvodi in njihovo vključevanje v javne ustanove. Z enakovrednim vključevanjem ranljivih skupin v družbo skozi različne programe in storitve ter z varovanjem okolja, pa bomo gradili na trajnosti in družbeni odgovornosti.

Oblikovali smo strategijo, ki sledi ciljem programov na nacionalni in regionalni ravni, je skladna z lokalnimi razvojnimi strategijami in kar je ključno, je uresničljiva.

Priprava Strategije lokalnega razvoja

Aktivnosti za pripravo SLR so bile vodene s strani članov LAS loškega pogorja. Tekom priprave SLR smo organizirali tematske sestanke z lokalnimi akterji, ki so bili osnova za pripravo SWOT analize, oblikovanje razvojnih potreb in možnosti na območju LAS, določanje glavnih ciljev, ukrepov ter finančnih razporeditev sredstev med tematska področja ukrepanja.

Seznam sestankov z namenom priprave SLR:

 

Javni poziv za vstop v partnerstvo LAS za novo programsko obdobje 2014 – 2020 je bil objavljen na spletni strani LAS.

Povabilo k sodelovanju v LAS v novem programskem obdobju ter informacijo o objavi javnega poziva LAS se je objavilo v vseh štirih lokalnih časopisih: Podblegaške novice, Žirovske stopinje, Loški utrip, Ratitovška obzorja.

Na lokalnem radiu Radio Sora so bila objavljena obvestila s povabilom k vključitvi v LAS ter oddaja na temo aktivnosti LAS-a, kjer se je poslušalce povabilo k vključitvi v LAS.

Informacija o Objavi javnega poziva je bila objavljena v LAS-novicah.

 

Piprava strategije

V sodelovanju z GROZD-om nevladnih organizacij je bil objavljen članek na temo priprave SLR v Gorenjskem glasu.

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.