Zaključek prve faze projekta sodelovanja Iz drobnice

"
V okviru projekta so narejeni prvi koraki k razvoju drobnice kot gospodarsko, prehrambno in okoljsko pomembne panoge na Škofjeloškem.
"

Uspešno zaključujemo 1. fazo projekta sodelovanja LAS Iz drobnice, ki zajema področje razvoja reje drobnice in predelave drobnice v produkte s poudarkom na ustvarjanju dodane vrednosti.

Tudi Škofjeloško območje, ki sicer ni prepoznano po drobnici, vidi veliko potencialov  za razvoj drobnice na območju. V okviru projekta so narejeni prvi koraki k razvoju drobnice kot gospodarsko, prehrambno in okoljsko pomembne panoge na Škofjeloškem. K razvoju drobnice smo pristopili sistematično, z izdelavo strategije razvoja drobnice na Škofjeloškem z akcijskim načrtom. Z analizo stanja na področju reje drobnice, identificiranjem potencialov, razvojnih možnosti, možnosti povezovanja na različnih nivojih smo pripravili akcijski načrt razvoja drobnice na Škofjeloškem.

Škofjeloško območje ponuja dobre pogoje za rejo drobnice. Strmine, ki jih je težko in nevarno kositi, so primerne površine za pašo ovc in koz. Drobnica je ustrezna tudi z vidika preprečevanja zaraščanja in erozijskih procesov, saj je lažja in manjša. Manj obremeni travno rušo, zato so tudi poškodbe ruše manjše. Zanemarljiv pa ni tudi prispevek drobnice k pestri in bogati krajini.

Na škofjeloškem območju je trenutno 215 rejcev drobnice, večinoma redijo ovce, in sicer 2.405 ovc in 967 koz. Od pasem ovc prevladuje avtohtona jezersko-solčavska ovca. Prevladujoče pasme koz pa so slovenska srnasta koza, slovenska sanska koza in burska koza. Na območju prevladuje pašna reja drobnice. Prevladujejo manjše reje, večjih rej je približno 25, 5 kozjerejskih in 20 ovčjerejskih. Usmeritev večine rej je mesna. Kljub temu, da so dopolnilne dejavnosti na območju dobro razvite, pa samo ena kmetija, ki ima registrirano predelavo mleka, predeluje mleko drobnice. Ostale kmetije mleko in meso drobnice namenijo prodaji.

Izvedene naložbe v okviru projekta na škofjeloškem območju prispevajo k dvigu kakovosti primarne proizvodnje, to so naložbe v mobilno sušilno napravo za sušenje bal, kosilnico, zgrabljalnik, mulčer, kolesa za kosilnico za strma pobočja, transportni plato.

 

Izvedene so bile tudi 3 delavnice gospodarjenja s travinjem. Glavne, aktualne teme gospodarjenja s travinjem za rejce, o katerih je bil govor na delavnicah so sestava in raba košene ter pašene ruše, obnova travne ruše na pašniku in travniku, mešanice semen za košno in pašno rabo travinja, ureditev zemljišča za nadzorovano pašo drobnice, sistemi nadzorovane paše drobnice, reja drobnice v spremenjenih podnebnih in naravovarstvenih razmerah, uporaba drobnice na zaraščenih zemljiščih, prezimovanje ovc na prostem, soobstoj pašne reje drobnice in velikih zveri.

Interes med rejci drobnice je tudi povečanje dodane vrednosti mleku in meso drobnice, in sicer s predelavo v mlečne in mesne izdelke. S tem namenom so bile organizirane 4 dvo-dnevne delavnice predelave mleka drobnice v različne mlečne izdelke. Na praktičnih delavnica predelave mleka drobnice smo zajeli predvsem izdelke svežega programa mlečnih izdelkov, kot so različne vrste skut (navadna, albuminska skuta, sadne skute), navadni in sadni jogurt, kislo mleko, maslo, različni namazi, pa tudi različne vrste sira (sir za žar, mladi sir, poltrdi sir). Zelo velik interes je bil tudi za delavnico izdelave sladoleda iz kozjega mleka.

S kulinaričnimi delavnicami priprave jedi iz drobnice bomo nadaljevali v 2. fazi projekta. V projekt vključeni kmetiji bosta odprli svoja vrata za vrtce in osnovne šole, ki se želijo prek vida, sluha,  dotika spoznati z ovcami in kozami, kako jih pasti, nahraniti, negovati, pomolzti. Kmetiji bosta razvili programa, ki bosta na primeren način predstavila pomen drobnice tako z gospodarskega, okoljskega in prehranskega vidika ciljni javnosti. Tudi za širšo javnost bodo izvedene številne promocijsko ozaveščevalne aktivnosti. Za trenutne in potencialne rejce drobnice bodo organizirani prenosi znanj z ogledi dobrih praks s področja reje drobnice, mlečne in mesne predelave.

Za zaključek pa vas 9. septembra 2023 vabimo v Sorico, kjer bo potekala predstavitvena prireditev drobnice s tekmovanjem v striženju ovac. Namen prireditve je ozaveščanje in promocija reje drobnice ter proizvodov iz drobnice širši javnosti. V pestrost izdelkov iz drobnice ter dober okus jedi iz drobnice vas bo prepričala degustacijska jed iz drobnice ter številni rejci, ki se bodo predstavljali na prireditvi.

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna LAS loškega pogorja. 

 

Deli na socialna omrežja

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.