Zaključen 6. javni poziv MKGP za projekte sodelovanja med LAS

24. februarja 2022
"
Na poziv za sofinanciranje operacij smo prijavili 5 projektov sodelovanja, in sicer: Povežimo Polhograjce, Zdrava starost, Iz drobnice, Od meje do poti in Trajnostni način prehranjevanja in odpadna hrana.
"

Na zadnjem – 6. javnem pozivu za sofinanciranje operacij sodelovanja LAS (ukrep 19.3.), ki se je zaključil v pondelejek, 14. 2. 2022,  je bilo skupno oddanih 31 vlog v skupni višini zaprošenih sredstev 10.041.885,20 EUR. Glede na razpisana sredstva v višini 4.188.000,00 € zaprošena sredstva  presegajo razpisana, kar pomeni, da bo potrjenih slabih 30 % vlog na razpis.

Na poziv za sofinanciranje operacij smo prijavili 5 projektov sodelovanja, in sicer: Povežimo Polhograjce, Zdrava starost, Iz drobnice, Od meje do poti in Trajnostni način prehranjevanja in odpadna hrana.

V okviru projekta Povežimo Polhograjce smo se povezali z LAS Barje z zaledjem in LAS Za mesto in vas, kjer je prepoznana potreba po skupnem usmerjenem razvoju Polhograjskega hribovja v smeri zelenega, trajnostnega in ekološkega. V operaciji bo izvedena študija nosilnih zmogljivosti hribovja z akcijskim načrtom in smernicami kako lahko območje postane krajinski park. Znotraj našega LAS bodo v projekt povezani partnerji Zavod Poljanska dolina, Čebelarsko društvo Škofja Loka, Društvo Sožitje in Matija Dolenec kot ekološki čebelar. Osrednja nit bosta sadjarstvo in čebelarstvo. Skozi operacijo se bo na Dvorcu Visoko razvijala zgodba na temo sadjarstva in zeliščarstva (drobnjak). V čebelarsko zgodbo pa se bodo povezali preostali partnerji, ki bodo izvedli tudi manjše investicije v opremo in trženje čebelarskih izdelkov. S pomočjo Društva Sožitje bodo v operacijo preko delavnic in oskrbovanja zeliščnega vrta vključene tudi ranljive skupine.

Zdrava starost je projekt v katerega smo se povezali z LAS Dolenjske in Bele krajine in LAS Goričko. Skozi projekt se bodo predstavile različne oblike bivanja ranljivih skupin na podeželju, ekološke kmetije bodo s pomočjo manjših naložb razvile zdrave ekološke produkte, ki bodo prilagojeni starostnikom. S pomočjo nutricionistov se bodo razvili zdravi jedilniki z ekološkimi in lokalnimi sestavinami, izvedene bodo kuharske delavnice za starejše ipd. Na območju našega LAS so v partnerstvo povezani Penzion Šoštar, Peter Prezelj s.p., Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Janez Benedičič – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in Peter Benedičič – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Iz drobnice je projekt v katerega smo se povezali skupaj z LAS Dolina Soče, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Gorenjska košarica in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Projekt zajema področje razvoja drobnice in njihove predelave v produkte z dodano vrednostjo. Reja drobnice je v primerjavi z drugimi kmetijskimi panogami v nekoliko podrejenem položaju, kar je vidno predvsem na območju našega LAS. Zato želimo s projektom spodbuditi rejo drobnice (koze, ovce), uporabo mleka, mesa in predelanih produktov v kulinariki, gospodinjstvih in javnih zavodih. Manjše investicije na kmetijah bodo prispevale k povečanju proizvodnje produktov. Na območju našega LAS so v projekt vključeni Bojan Primožič – Kmetija Pr’Andrejc, Janez Bogataj – Kmetija Pr’Škundr in Društvo rejcev drobnice Škofja Loka.

Od meje do poti je projekt v katerega smo se povezali skupaj z LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS s CILjem in LAS V objemu Sonca. Na Soškem koncu je izjemno dobro razvit produkt Pot miru, kot dediščina prve svetovne vojne, medtem ko imamo na območju našega LAS ogromno ostankov medvojnega obdobja oz. druge svetoven vojne. S pomočjo projekta bomo poskušali dobre zgodbe Poti miru prenesti k nam in s tem spodbuditi začetek razvoja produkta na našem območju. Skozi sodelovanje s šolami se bo izvedla raziskava prehranskih navad v tistem časovnem obdobju. Slednja bo podlaga za razvoj ekološke malice. Digitalizirali se bodo deli ostankov objektov iz tistega časa in se na ta način približali obiskovalcem. Na območju našega LAS sta v projekt vključena Zavod Poljanska dolina in Janez Peternelj  – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Trajnostni način prehranjevanja in odpadna hrana je operacija v katero smo povezani z LAS s CILjem. Na območju sodelujočih lokalnih akcijskih skupin smo se s partnerji iz različnih sektorjev povezali z namenom prispevati k pravičnemu, zdravemu in okolju prijaznemu prehranskemu sistemu z razvojem in izvedbo pilotnih modelov povezovanja za trajnostni način pridelave in predelave ekoloških surovin v ekološke produkte, trajnostni način prehranjevanja in preprečevanje nastajanja odpadne hrane v šolah, gospodinjstvih in pri potrošnikih in promocijo ter ozaveščanje o pomenu ekološko pridelanih surovin, ekoloških produktov ter hrane iz ekoloških surovin v šolah, gospodinjstvih in pri potrošnikih. Na območju našega LAS so v projekt vključeni Loška zadruga, Javno podjetje Komunala Škofja Loka, Osnovna šola Cvetka Golarja in Društvo za razvoj podeželja Resje.

 

 

Deli na socialna omrežja

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.