Vabilo za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini loškega pogorja

"
Želiš sooblikovati Škofjeloško podeželje? Postani član LAS do leta 2027!
"

V skladu z Uredbo o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22 z dne 23.12.2022) in javnim pozivom za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 pričenjamo z oblikovanjem lokalnega partnerstva.

Vabimo vse zainteresirane obstoječe člane LAS iz programskega obdobja 2014 – 2020, da nadaljujejo članstvo in nove zainteresirane člane k sodelovanju v novem programskem obdobju do leta 2027.

LAS loškega pogorja bo še naprej organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, ustanovljeno z namenom uresničevanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (pristopa LEADER/CLLD) na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri.

Namen LEADER/CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju razvojnih potencialov in zmogljivosti območja ter aktivno vključevanje prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju. Vzpostavljeno lokalno partnerstvo bo imelo nalogo, da oblikuje in izvede strategijo lokalnega razvoja.

Partnerstvo v LAS bo sestavljeno iz članov, ki imajo stalno prebivališče, sedež ali izpostavo na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, in sicer iz vrst:

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi subjekti, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo je odprto, prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Je brezplačno in nudi članom številne ugodnosti. Kot član LAS boste lahko:

V kolikor želite biti del članstva LAS loškega pogorja vas prosimo, da izpolnite priloženo pristopno izjavo.

Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS loškega pogorja  za novo programsko obdobje do leta 2027 vas prosimo, da nam pristopne izjave za članstvo v LAS do 2027 posredujete do 7. 2. 2023 na elektronski naslov info@las-pogorje.si ali na naslov Razvojna agencija Sora, LAS loškega pogorja, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka.

Včlanitev v LAS bo možna tudi po preteku navedenega roka, kajti javni poziv za vstop v partnerstvo LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja.

Dodatne informacije v zvezi z vstopom v partnerstvo LAS lahko dobite na Razvojni agenciji Sora, LAS loškega pogorja, na telefonski številki 04/51 20 131 ali elektronskem naslovu info@las-pogorje.si.

 

 

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.