PROJEKT: od 01. 09. 2019 do 30. 09. 2021

Lesni feniks

Odslužen les predstavlja grožnjo okolju, saj je lahko kontaminiran zaradi uporabe premazov ali impregnacijskih sredstev, ki obremenjujejo okolje. Po drugi strani v industrijskih obratih nastajajo precejšnje količine lesnih ostankov, ki so ne samo okoljsko neoporečni, ampak je v njih les visoke kakovosti. Leseni ostanki in odslužen les predstavljajo surovino, ki v veliki večini primerov konča na odlagališčih ali v domačih in industrijskih pečeh.

Glavni namen projekta Lesni feniks je varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig osveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo.

Cilja projekta Lesni feniks sta:

  • izvedba pilotnega projekta uporabe lesnih ostankov in odsluženega lesa, iz katerih bodo nastali novi izdelki: urbani leseni elementi, ki bodo služili lokalnim prebivalcem za uporabo. Lesene klopi in igrala bodo dopolnjevali kopališče v občini Žiri.
  • osveščanje lokalnega prebivalstva z izvedbo sklopa različnih aktivnosti.

V projektu bosta poleg okroglih miz, predavanj in filmov za osveščanje javnosti izvedena razširitev učnega procesa na osnovi razvoja izdelkov iz odsluženega lesa ter izdelava in prikaz uporabe odsluženega lesa v urbani infrastrukturi.

Pomembna dodana vrednost projekta je vzpostavljeno sodelovanje med gospodarstvom, izobraževalnimi ustanovami in lokalno skupnostjo.
Pričakujemo, da se bo z izvedbo projekta povečala osveščenost lokalnega prebivalstva, izvedba pilotnega projekta pa bo pripomogla k razvoju učnih programov za izobraževanje lesarjev, krepila sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalno ustanovo ter omogočala izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa.

"
Glavni namen projekta Lesni feniks je ponovna uporaba lesnih ostankov in odsluženega lesa!
"
Glavni namen operacije:

Namen operacije je varovanje okolja z zniževanjem količine odpadkov, preprečevanjem nastajanja odpadkov in ponovno uporabo materialov ter dvig ozaveščenosti lokalnih prebivalcev o načinih, možnostih in pomenu prehoda v krožno gospodarstvo.

Finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta: 90.096,06 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS loškega pogorja: 69,905,88 EUR

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Rezultati

Z izvedbo operacije se bo povečala ozaveščenost lokalnega prebivalstva na celotnem območju LAS o pomenu varovanja okolja, možnostih ponovne uporabe surovin in s tem koncepta krožnega gospodarstva. Izvedba pilotnega projekta bo pripomogla k razvoju učnih programov za izobraževanje lesarjev, krepila sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalno ustanovo ter omogočala izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa.

Video:

Posnetek zaključnega dogodka:

Celostna grafična podoba projekta
Kontaktne osebe in delovni čas:
Sodelujoče organizacije v projektu:
  • Lokatur, z. o. o., so. p., Igor Drakulič,
  • M Sora, trgovina in proizvodnja, d. d.,
  • Občina Žiri,
  • Razvojna agencija Sora,
  • Šolski center Škofja Loka.

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.