PROJEKT: od 15. 09. 2017 do 30. 06. 2018

Lokalna učna središča (LUS)

Cilj projekta je bil z individualnim svetovanjem in intenzivno promocijo povečati ozaveščenost o pomembnosti vseživljenjskega učenja ter možnostih izobraževanja in usposabljanja. S prostorsko, vsebinsko in časovno prilagojeno organizacijo programov vseživljenjskega učenja v lokalnih središčih povečati dostopnost do storitev izobraževanja in usposabljanja za podeželsko prebivalstvo in tako povečati število vključenih oseb v programe. Ter z večjo vključenostjo mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v VŽU povečati splošno izobraženost, socialno vključenost in zaposlitvene možnosti.

V zadnjih desetletjih je vseživljenjsko učenje (VŽU) zelo pridobilo na pomenu. Številne organizacije, ki izvajajo raznolike programe izobraževanja za različne skupine ljudi, so pripravile širok nabor programov, ustvarile razmeroma dobre prostorske in materialne pogoje za delovanje, predavatelje, praktike itd., ki zadovoljujejo različne interese ljudi. Navedeno pa velja predvsem za mestna središča, kjer je zaradi večje koncentracije prebivalstva in omenjenih materialnih in infrastrukturnih pogojev, organizacija in izvedba izobraževalnih programov lažja, bolj racionalna itd. Podeželje v tem pogledu zaostaja, tako glede infrastrukture, kot tudi po številu vključenih oseb v programe VŽU in svetovanja.

Z vzpostavitvijo lokalnih učnih središč  se je v treh občinah ustvarilo prostorske in materialne pogoje, zagotovilo predavatelje, predvsem pa prebivalcem na podeželju približalo različne oblike vseživljenjskega učenja, ki so bila prilagojena njihovim potrebam. Ena pomembnejših dejavnosti VŽU je bilo tudi individualno svetovanje v lokalnih učnih središčih, ki je omogočalo bolj aktivni pristop oziroma je omogočalo, da svetovalec ljudi poišče v njihovem okolju in ne čaka, da pridejo po nasvet. Hkrati je svetovalec zaradi delovanja v lokalnem okolju bolje poznal osebne in družbene okoliščine ljudi, ki jim bo svetoval, kot tudi razmere na lokalnem trgu dela in potrebe delodajalcev. S kombiniranim pristopom; intenzivno promocijo in individualnim pristopom se je povečalo ozaveščenost občanov o možnostih in pomembnosti VŽU.

Na podlagi ugotovljenih potreb svetovancev v lokalnem okolju se je pripravil in organiziral programe v petih sklopih:

 • digitalna pismenost,
 • skrb za starost in varovanje zdravja,
 • na lovu za kompetencami,
 • izkoristimo svoj prosti čas za osebnostno rast in
 • svetovanje.

Aktivnosti

Faza 1:

 • promocija in osveščanje javnosti o operaciji,
 • ureditev treh lokalnih učnih središč v občinah Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki,
 • ugotavljanje in analiza potreb po vsebinskih oziroma znanjih vseživljenjskega učenja,
 • načrtovanje in priprava programov vseživljenjskega učenja,
 • promocija programov vseživljenjskega učenja,
 • individualno svetovanje za izobraževanje odraslih,
 • organizacija in izvedba programov vseživljenjskega učenja.

Faza 2:

 • promocija in osveščanje javnosti o operaciji,
 • priprava programov vseživljenjskega učenja, predstavitev in usklajevanje vsebin s partnerji,
 • promocija programov vseživljenjskega učenja prilagojena posameznim Lokalnim učnim središčem,
 • individualno svetovanje za izobraževanje odraslih,
 • organizacija in izvedba vseživljenjskega učenja.

 

Vir fotografij: Ljudska univerza Škofja Loka.

"
Cilj projekta je bil z individualnim svetovanjem in intenzivno promocijo povečati ozaveščenost o pomembnosti vseživljenjskega učenja ter možnostih izobraževanja in usposabljanja.
"
Glavni namen operacije:

Cilj projekta je bil z individualnim svetovanjem in intenzivno promocijo povečati ozaveščenost o pomembnosti vseživljenjskega učenja ter možnostih izobraževanja in usposabljanja.

Finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta: 89.186,36 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 69.946,89 €

 

 

 

 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

Kontaktne osebe:
Sodelujoče organizacije v projektu:
 • Ljudska univerza Škofja Loka,
 • Občina Gorenja vas – Poljane,
 • Občina Žiri,
 • Občina Železniki.

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.