PROJEKT: od 01. 03. 2022 do 30. 05. 2023

(NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega

V projektu (NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega želimo v lokalnem okolju nadgraditi že obstoječe produkte/storitve ter jim na ta način zagotavljati trajnost oz. dodati nove.

LAS loškega pogorja povezuje občine Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Nekoč je bilo to območje ene občine, sedaj pa gre za zaokroženo geografsko enoto, ki se na področju turizma trži kot skupna destinacija Škofjeloško. Škofja Loka je kot izhodišče destinacije v večini primerov vstopna točka obiskovalcev na območje, ki  svoje obiske nadaljujejo po Selški in/ali Poljanski dolini. Območje povezuje tudi blagovna znamka Babica in Dedek, ki vključuje kakovostne prehranske in rokodelske izdelke.

Z operacijo (NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega, ki vključuje štiri manjše investicije,  želimo v lokalnem okolju nadgraditi  obstoječe produkte/storitve ter jim na ta način zagotavljati trajnost oz. dodati tudi nove. Naložbe v infrastrukturo namreč omogočajo hitrejši razvoj podeželskega območja preko inovacij, lokalnih osnovnih in novih storitev, proizvodov in ponudbe.

 

Cilj projekta je postavitev infrastrukture s katero bo operacija prispevala k ciljem prilagajanja podnebnim spremembam in boljšega stanja okolja. Kolesarstvo bo prispevalo k spodbujanju trajnostne mobilnosti. Operacija bo na območje uvedla nove produkte/storitve/dogodke, ki bodo okrepili prepoznavnost območja, nudili potencial za razvoj podjetništva in obogatili lokalno ponudbo.

Operacija je namenjena vsem zainteresiranim lokalnim prebivalcem in domačim ter tujim obiskovalcem Škofjeloškega. Investicije bodo prispevale k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev, k večji vključenosti, obogatile bodo lokalno ponudbo trajnostnega turizma, nudile možnosti za kakovostno, okolju prijazno rekreacijo in preživljanje prostega časa ter prispevale k večji prepoznavnosti prebivalcev, organizacij in območja.

Aktivnosti projekta

Projekt (NAD)gradimo Škofjeloško se bo izvajal skozi eno fazo izvedbe:

Prva faza projekta traja od 1. marca 2022 do 30. maja 2023. V času prve faze se bodo odvile naslednje aktivnosti:

 • Prenos znanja in izkušenj znotraj območja LAS loškega pogorja
 • Ureditev rekreacijskega središča Log
 • Postavitev dveh (2) kolesarskih postaj za izposojo koles
 • Komunalna nadgradnja Tržnice Železniki
 • Ureditev postajališča za avtodome na ŠRC Pustotnik
 • Promocija projekta
 • Vodenje in koordinacija projekta
"
Cilj projekta je postavitev infrastrukture s katero bo operacija prispevala k ciljem prilagajanja podnebnim spremembam in boljšega stanja okolja. Kolesarstvo bo prispevalo k spodbujanju trajnostne mobilnosti. Operacija bo na območje uvedla nove produkte/storitve/dogodke, ki bodo okrepili prepoznavnost območja, nudili potencial za razvoj podjetništva in obogatili lokalno ponudbo.
"
Glavni namen operacije:

Z operacijo (NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega, ki vključuje štiri manjše investicije, želimo v lokalnem okolju nadgraditi že obstoječe produkte/storitve ter jim na ta način zagotavljati trajnost oz. dodati  nove. Naložbe v infrastrukturo namreč omogočajo hitrejši razvoj podeželskega območja preko inovacij, lokalnih osnovnih in novih storitev, proizvodov in ponudbe. Pomembno prednost operacije vidimo  v povezovanju vseh štirih občin Škofjeloškega in njihovih produktov/storitev, torej v povezovanju celotnega območja LAS loškega pogorja. Operacija bo omogočila nadgradnjo omrežja izposoje koles,  ureditev postajališča za avtodome in rekreacijskega prostora ter  nadgradnjo lokalne tržnice.

 

Finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta: 243.221,32 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD (Evropski sklad za regionalni razvoj): 125.000,00 €

Naložbo financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Rezultati operacije:

Operacij bo prispevala k obogatitvi ponudbe Škofjeloškega, ki bo zanimiva in uporabna tako za lokalne prebivalce, kot tudi za obiskovalce. Projekt bo doprinesel k uveljavitvi številnih novosti v lokalnem okolju. Skozi investicije posameznih partnerjev so pričakovani sledeči rezultati:

 • razširjen sistem kolesarskih postajališč za izposojo koles in s tem večja dostopnost do trajnostnih oblik mobilnosti,
 • pripravljen teren za postavitev kontejnerja na tržnici v Železnikih,
 • postavljena kontejner s skladiščem in prostorom za odpadke (komunalna oprema) na tržnici Železniki,
 • izvedeno dreniranje na območju Športno rekreacijskega centra Pustotnik (Žiri) ter dobavljena in postavljena oskrbovalna enota za avtodome,
 • pripravljen arhitekturni načrt krajinske ureditve postajališča za avtodome in izvedena zasaditev,
 • gradbena ureditev obvodnega prostora z ribnikom in s telovadnico na prostem ter postavitev opreme  za rekreacijo.
 • povečana prepoznavnost rezultatov operacije in povezanost celotnega območja Škofjeloškega,
 • obogatena turistično-rekreacijska ponudba območja,
 • večja prepoznavnost območja.
Kontakti:
 • LAS loškega pogorja, Špela Stanonik, info@las-pogorje, Tel.: 04 51 20 131
 • Občina Gorenja vas – Poljane, Marjeta Šifrar, marjeta.sifrar@obcina-gvp.si, Tel.: 031 685 524
 • Občina Škofja Loka, Irena Studen, irena.studen@skofjaloka.si, Tel.: 04 51 12 313
 • Občina Železniki, Peter Košir, peter.kosir@obcina.zelezniki.si, Tel.: 04 500 00 03
 • Občina Žiri, Gregor Mlinar, gregor.mlinar@ziri.si, Tel.: 04 50 50 710

 

Sodelujoče organizacije v projektu:
 • Občina Gorenja vas – Poljane,
 • Občina Škofja Loka
 • Občina Železniki,
 • Občina Žiri
 • LAS loškega pogorja.

Aktualno na projektu

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.