Predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 – javna obravnava

Predlog uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2021–2027.

Predlog Uredbe določa:
I. poglavje določa splošne določbe.

II. poglavje opredeljuje LAS, pogoje za oblikovanje in delovanje LAS ter pogoje za zmogljivost LAS.

III. poglavje določa vsebino in cilje, h katerim morajo prispevati SLR, pravne podlage za pripravo SLR ter obvezna poglavja SLR.

IV. poglavje določa postopek potrjevanja SLR.

V. poglavje določa finančne določbe pripravljalne podpore.

Potrjene LAS in SLR bodo izvajale operacije, vključno z operacijami sodelovanja LAS ter vodenje LAS na podlagi ločene pravne podlage za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se pripravlja vzporedno s pripravo in usklajevanjem programskih dokumentov (Strateškega načrta SKP 2023-2027 in Programa Evropske kohezijske politike 2021-2027). Pri tem je potrebno opozoriti, da sta oba dokumenta v fazi priprave in usklajevanja z Evropsko komisijo, zato višina finančnih sredstev za izvajanje pristopa LEADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj še ni dokončna oz. še ni znana.

Pripombe, predloge ali dopolnitve lahko pošljete na naslov gp.mkgp@gov.si najkasneje do 15. 8. 2022.

Več si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Deli na socialna omrežja

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.