PROJEKT: od 01. 09. 2020 do 31. 03. 2022

Živi ŽIVO – Življenske veščine odraščanja

Operacija je usmerjena k prevenciji alarmantno naraščujoče digitalne zasvojenosti otrok, mladostnikov in odraslih v vseh občinah UE Škofja Loka.

Projekt Živi ŽIVO-ŽIVLJENSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA je usmerjen k preprečevanju neželenih medijskih vplivov na potek človekovega razvoja in življenja nasploh. Cilj je opolnomočenje mladih in vseh deležnikov za digitalno kompetenco, pridobivanje konkretnih znanj in smernic za razvoj njihovih potencialov, medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje strokovnih služb, staršev ter NVO organizacij, da se povežemo v skupnem so-delovanju in v praktičnih življenjskih izkušnjah in ozaveščanju.

Povzetek: 

Operacija je usmerjena k prevenciji alarmantno naraščujoče digitalne zasvojenosti otrok, mladostnikov in odraslih v vseh občinah UE Škofja Loka. Vzpostavitev Preventivnega centra ŽIVO in realizacija pilotnega preventivnega programa »Živi ŽIVO- ŽIVLJENJSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA« predstavljajo pilotni primer dobre prakse tudi za ostale regije in občine. Operacija zajema celostno reševanje problematike digitalnih tehnologij in išče »zlati most« med preventivno dejavnostjo, digitalno kompetenco, podjetniško in kreativno miselnostjo, upoštevajoč razvojni ritem otrok in mladostnikov (ob pravem času podane vsebine, na pravi način). Iz potrebe po celovitem pristopu projekt zajema vso strokovno javnost z naslova DIGITALNIH TEHNLOGIJ in jih povezuje na eno mesto e-platformo, ki jo bomo tekom projekta na novo razvili skupaj s partnerji.

Tekom projekta bomo vzpostavili:

Preventivni center ŽIVO (Breznica pod Lubnikom 14) in vzorčne informacijske točke v Občinah UE Škofja Loka: Občina ŽIRI, Občina Gorenja vas-Poljane, Občina Železniki in Občina Škofja Loka, z namenoma ozaveščanja in preventivnega delovanja s konkretnimi rešitvami. Preventivni center ŽIVO zagotavlja:

  • preventivna izobraževanja za digitalne kompetence,
  • strokovna izobraževanja za mentorje in odpiranje novih delovnih mest,
  • praktično poklicno usmerjanje mladostnikov, ki ustvarjalno vodi v razvoj podjetništva,
  • medgeneracijsko sodelovanje,
  • mreženje stroke in povezovanje v na novo tekom projekta razviti platformi (centralizacija in mreža vseh strok za vsebine digitalne zasvojenosti).

Pilotni program poteka v vseh Občinah UE Škofja Loka.

"
Izvedba operacije bo povečala ozaveščenost lokalnega prebivalstva na celotnem območju LAS loškega pogorja o pomenu  prevencije pred digitalnimi zasvojenostmi s konkretnimi rešitvami in možnostjo prenosa in razvoja pilotnega programa tudi v druge regije.
"
Glavni namen operacije:

Projekt Živi ŽIVO-ŽIVLJENSKE VEŠČINE ODRAŠČANJA je usmerjen k preprečevanju neželenih medijskih vplivov na potek človekovega razvoja in življenja nasploh. Cilj je opolnomočenje mladih in vseh deležnikov za digitalno kompetenco, pridobivanje konkretnih znanj in smernic za razvoj njihovih potencialov, medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje strokovnih služb, staršev ter NVO organizacij, da se povežemo v skupnem so-delovanju in v praktičnih življenjskih izkušnjah in ozaveščanju.

 

Finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta: 65.374,04€

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 55.567, 94 €

 

 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Rezultati operacije:

Izvedba operacije bo povečala ozaveščenost lokalnega prebivalstva na celotnem območju LAS loškega pogorja o pomenu  prevencije pred digitalnimi zasvojenostmi s konkretnimi rešitvami in možnostjo prenosa in razvoja pilotnega programa tudi v druge regije. Projekt odločno prispeva k reševanju globalnih izzivov, saj z izvajanjem vsebin s praktičnimi veščinami in znanji – ozavešča in pomembno prispeva k preventivnemu delovanju digitalne zasvojenosti in vzgoji srca.

Kontaktne osebe:
Sodelujoče organizacije v projektu:
  • Zavod KRES, kultura in izobraževanje,
  • Internet video agencija d.o.o. (INVIDA d.o.o.) in
  • U3 Univerza za tretje življenjsko obdobje.

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.