Objava dokumentov potrebnih za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za programsko obdobje do leta 2027

"
Začetek novega programskega obdobja.
"

V petek, 23. 12 . 2022 sta bili v Uradnem listu RS objavljeni Uredba o oblikovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost ter javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin na območju Slovenije. Oba dokumenta naznanjata novo programsko obdobje do leta 2027.

V programskem obdobju 2021 – 2027 bo pristop LEADER/CLLD financiran skozi dva sklada, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za regionalni razvoj. Objavljena Uredba ureja pripravljalno podporo za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo njihovih strategij.

Tudi v novem programskem obdobju bomo LAS-i oblikovani kot tripartitno partnerstvo, sestavljeni iz treh sektorjev (gospodarski, socialni, javni). Pazljivost bo potrebno nameniti, da nihče od sektorjev ne bo prevladoval pri odločitvah. Članstvo LAS mora biti odprto in namenjeno vsem deležnikom iz lokalnega okolja. Posebna pozornost je v tem obdobju namenjena spodbujanju vključevanja mladih, žensk, ranljivih skupin in nevladnih organizacij v LAS. Na podlagi pridobljenih članov bomo LAS morali spisati pogodbo o ustanovitvi.

Pri ustanavljanju oz. nadaljevanju obstoječega LAS in pisanju strategije lokalnega razvoja sta pomembna dva datuma. Do 3. marca 2023 mora biti LAS ustanovljen. To pomeni, da je pogodba podpisana, določen vodilni partner ter obstajati mora spletna stran. Do 31. julija 2023 pa moramo LAS na podlagi predložnih obrazcev pripraviti novo strategijo lokalnega razvoja.

Koristne povezave:

Deli na socialna omrežja

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.