PROJEKT: od 01. 06. 2018 do 30. 09. 2019

Impresije Škofjeloškega

Cilj projekta je obogatiti turistično ponudbo škofjeloškega s poudarkom na ohranjanju in prenašanju kulturne dediščine in tradicionalnih znanjih na mlajše rodove. S povečano promocijo in skupnim trženjem pa se bo dosega tudi večja prepoznavnost na širšem območju.

Preko prejšnjih projektov se je že oblikovala transverzala muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem s katero so se kulturni centri in muzeji povezali, vendar pa je potrebno še nadgraditi z inovativnimi pristopi in novimi tehnologijami. Kulturna dediščina na območju je zelo bogata in potrebno jo je približati širši publiki ter s tem povečati zavedanje o pomenu kulturne dediščine. Projekt Povezano k trženju in promociji muzejev in kulturnih centrov na Škofjeloškem pomeni nadgradnjo obstoječe turistične ponudbe, ohranitev tradicionalnih znanj ter razvit pristop skupne promocije in trženja. Oblikovale se se privlačne in zanimive vsebine za različne ciljne skupine, prilagodila se je sama animacija in vodenje ter interaktivno so se obogatile razstave. Okrepila se je promocija na različnih družbenih in socialnih omrežjih, lokalnih medijih in spletnih straneh.

Aktivnosti

Faza 1je trajala od 1. junija 2018 do 31. januarja 2019, faza 2 pa od 1. decembra 2018 do 30. oktobera 2019.

V času obeh faz so se odvile naslednje aktivnosti:

 • nadgraditev pedagoškega programa v Šubičevi hiši,
 • oblikovanje novega pedagoškega programa o Rupnikovi liniji in Visoka domačija pripoveduje (priprava programa in oblikovanje zgibank),
 • ohranjanje in predstavitev dediščine Žirovske klekljane čipke (priprava avdio vodičev, natis in izdaja učbenika klekljanja ter usposabljanje za digitalno oblikovanje čipk),
 • izdelava koncepta postavitve stalne muzejske zbirke: Klekljana čipka v žirovski kotlini (nakup eksponatov in postavitev razstave),
 • nadgradnja učnih uric v Muzeju Železniki (priprava programa, tisk brošur, kataloga in knjižice z vzorci),
 • dokumentiranje rokodelskega znanja in digitalizacija vsebin,
 • vzpostavitev sistema promocije in trženja za dolgoročno sodelovanje partnerjev, spletna promocija in promocija v lokalnih medijih,
 • oblikovanje in izdelava družabne igre,
 • promocijski video skupnega produkta – muzejske transverzale.

 

Vir fotografij: Arhiv Razvojne agencije Sora d.o.o.

"
Cilj projekta je obogatiti turistično ponudbo škofjeloškega s poudarkom na ohranjanju in prenašanju kulturne dediščine in tradicionalnih znanjih na mlajše rodove. S povečano promocijo in skupnim trženjem pa se bo dosega tudi večja prepoznavnost na širšem območju.
"
Glavni namen operacije:

Obogatiti turistično ponudbo škofjeloškega s poudarkom na ohranjanju in prenašanju kulturne dediščine in tradicionalnih znanjih na mlajše rodove. S povečano promocijo in skupnim trženjem pa se bo dosega tudi večja prepoznavnost na širšem območju.

Finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta: 84.148,30 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 66.869,62 €

 

 

 

 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina.

Rezultati:
 • Vzpostavljen skupen sistem trženja in promocije z vzpostavitvijo nove zaposlitve.
 • Razviti nov program v muzejih in kulturnih centrih.
 • Nadgrajeni pedagoški programi v muzejih in kulturnih centrih.
Kontaktne osebe:
Sodelujoče organizacije v projektu:
 • Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina,
 • Javni zavod Ratitovec,
 • Loški muzej,
 • Občina Žiri,
 • Razvojna agencija Sora d.o.o..
Filmi:

 

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.