PROJEKT: od 01. 10. 2018 do 31. 10. 2019

Znanje – dodana vrednost podeželju

Cilj projekta je izboljšati nivo znanja in kakovost izdelkov ter s tem ustvariti možnost dodatnega prihodka na kmetiji.

Z operacijo Znanje – naložba v prihodnost, ki prispeva k dodani vrednosti podeželja se je nudilo usposabljanja in svetovanja na področju peke kruha, potic, peciva in testenin, registracij in pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Izobraževanja so bila namenjena odraslim, tako tistim, ki nimajo veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi, ki imajo poklicne kompetence, kot tudi tistim ki si želijo napredovati in pridobiti nova znanja. Z usposabljanji so nosilci dopolnilnih dejavnosti ali pa tisti, ki so na novo odprli dejavnost, pridobili znanje za boljše opravljanje dejavnosti in preko dobrih praks spoznali različne pristope k trženju. Usposabljanja so temeljila na potrebnih standardnih znanjih in spretnostih za izdelovalce kruha, potic, peciva in testenin in so udeležencem omogočala pripravo zbirnih map za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Z novimi pridobljenimi znanji in spretnostmi bodo izdelki pridobili višjo vrednost, njihov razvoj pa bo usmerjen v boljšo kakovost in pestrost pekovskih proizvodov in testenin.

Aktivnosti:

 • priprava programov usposabljanja (teoretični in praktični del),
 • izvedba teoretičnega in praktičnega dela usposabljanj,
 • senzorično ocenjevanje,
 • ogledi dobrih praks,
 • priprava zbirnih map pa pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije,
 • strokovna podpora pri registraciji dopolnilne dejavnosti – individualno svetovanje.
"
Cilj projekta je izboljšati nivo znanja in kakovost izdelkov ter s tem ustvariti možnost dodatnega prihodka na kmetiji.
"
Glavni namen operacije:

Namen operacije je izboljšati nivo znanja in kakovost izdelkov ter s tem ustvariti možnost dodatnega prihodka na kmetiji.

Finančna podpora operacije:

Vrednost celotnega projekta: 11.705,87 €

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 9.692,48 €

 

 

 

 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovoren Kmetijsko gozdarski zavod Kranj.

Rezultati operacije:
 • Izvedena individualna strokovna svetovanja s področja dopolnilnih dejavnosti.
 • Izvedeno praktično usposabljanje za peko kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način.
 • Ustvarjeno novo delovno mesto na kmetiji in s tem dodatni dohodek.
 • Višji nivo znanja in s tem dvig kvalitete pekovskih izdelkov in testenin in posledično možnost vključitve v blagovno znamko, ki temelji na izdelkih višje kakovosti.Izvedeni dve senzorični ocenjevanji pekovskih izdelkov in testenin.
 • Oblikovanih je bilo pet zbirnih map (“portfolijev”) in pridobljeni so bili certifikati nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalne način.
 • Vzpodbujanje nosilk dejavnosti k povezovanju in skupnemu nastopu na trgu.
 • Večje količine in večja pestrost pekovskih izdelkov in testenin in s tem večja možnost sodelovanja kmetij z javnimi ustanovami.
 • Štirje novi izdelki, ki jih kmetija prej še ni ponujala.
 • Večja možnost vključevanja ciljnih skupin v kratke dobavne verige.
 • Vzpodbujanje povezovanja kmetij z lokalnimi javnimi ustanovami, vsemi deležniki v turizmu.
Kontaktne osebe:
 • Razvojna agencija Sora d.o.o., T: 04 50 60 220; e-naslov: info@ra-sora.si.
 • Kmetijsko gozdarski zavod Kranj.
Sodelujoče organizacije v projektu:
 • Razvojna agencija Sora d.o.o.,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Kranj.

Partnerji:

Deli projekt na socialna omrežja

Vsi projekti

Aktualne razvojne vsebine

Prijavi se na E-novice

S prijavo boste redno prejemali obvestila o novih razvojnih vsebinah na Razvojni agenciji Sora

S posredovanjem svojega e-naslova se strinjam z uporabo mojih podatkov za namene obveščanja.